bg-country-switch
18.12.2019

Od stycznia 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie ustawy z dn. 16 maja 2019 r. wprowadza zmiany obejmujące wystawianie, potwierdzanie i realizację nowych zleceń na wyroby medyczne m.in. produkty chłonne - dowiedz się więcej zmiany systemu refundacji

Będzie obowiązywał nowy wzór zlecenia, wystawiany w wersji elektronicznej, oddrukowany i zatwierdzony przez lekarza POZ lub w przypadku kontynuacji uprawnioną pielęgniarkę, następnie udostępniony dla pacjenta. Nie będzie „kart rocznego zaopatrzenia” potwierdzanych w danym OW NFZ. 

Nowy sposób potwierdzania zleceń na produkty chłonne - korzyści dla pacjenta

  • Brak potrzeby wizyty pacjenta w danym OW NFZ w celu potwierdzenia "zlecenia„, otrzymania „karty rocznego zaopatrzenia”.
  • Możliwość korekty błędnie wystawionego "zlecenia"  w trakcie pierwszej wizyty u lekarza, tuż po otrzymaniu zwrotnej informacji z systemu online NFZ.
  • Oszczędność kosztów i czasu.
  • Brak konieczności wizyty pacjenta we właściwym OW NFZ zgodnie z rejonizacją wynikającą z adresu zamieszkania pacjenta.

Aby zachować prawo do realizacji „wniosku” na produkty chłonne na obecnych zasadach należy :

Roczna karta zaopatrzenia
Wystawienie zlecenia

Okres od stycznia do końca roku 2020 r. będzie okresem przejściowym, sukcesywnie wdrażającym nowy system obiegu dokumentacji refundacyjnej wprowadzonej przez NFZ. W celu eliminacji utrudnień dla pacjentów/ rodzin/ opiekunów oraz osób uprawnionych, MZ dopuszcza obsługę i realizację zleceń na produkty chłonne według następujących zasad:

  • Zlecenia i karty zaopatrzenia rocznego wystawione i/lub potwierdzone do końca 31 grudnia 2019 r. będą realizowane na obecnych zasadach i obowiązujących drukach.
  • Karty rocznego zaopatrzenia potwierdzone i wydane w 2019 r. zachowują swoją ważność roczną zgodnie z obowiązującymi okresami ważności na rok 2020, na ich podstawie będzie można otrzymać zlecenie na zaopatrzenie wg obecnych zasad.
  • W przypadku, gdy pacjent posiada ważną kartę zaopatrzenia rocznego, lekarz ma prawo wystawić zlecenie na nowym wzorze zlecenia, korzystając z wersji elektronicznej systemu lub w przypadku braku dostępu nawet w wersji papierowej.
  • W przypadku pacjentów, którzy tracą ważność karty zaopatrzenia rocznego z dn. 31.12.2019 r., lekarz powinien wystawić zlecenie po 1 stycznia 2020 r. na nowym druku, który będzie obowiązywał w wersji elektronicznej, następnie musi być oddrukowany dla pacjenta. Dzięki temu nie będzie wymagana wizyta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.
  • W przypadku pacjentów, którzy tracą ważność karty zaopatrzenia rocznego z dn. 31.12.2019 r., dla których lekarz wystawi zlecenie na obecnej wersji druku, pacjent zgłaszający się do NFZ w celu potwierdzenia zlecenia, nie będzie musiał wracać do lekarza. Zlecenie zostanie wprowadzone na nowy druk przez OW NFZ, gdzie nastąpi zarejestrowanie i potwierdzenie zlecenia w nowym systemie eZWM. Zlecenie otrzyma nowy nr i kod paskowy, na podstawie którego realizator dokona pobrania i realizacji.
Numery infolinii
*Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1096) zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały wystawione oraz wystawione i potwierdzone, będą realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.