Nietrzymanie moczu - diagnoza pielęgniarska może być wstępem do odpowiedniego leczenia inkontynencji - HARTMANN Polska

12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki
i Położnej

12.05.2022

Corocznie, 12 maja, na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek – International Nurses Day, również pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia - WHO. Został on ustanowiony w 1973 roku, na Kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Meksyku. W Polsce z kolei dzień ten nosi miano Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej – nierzadko staje się okazją do przypomnienia niebagatelnej roli tego rodzaju personelu medycznego w procesie dbania o pacjentów – w ujęciu holistycznym. Opieka pielęgniarska odbywająca się zarówno w domach, jak i w szpitalach, musi opierać się na empatii, wyrozumiałości i profesjonalnym podejściu do każdej osoby. Jest to szczególnie ważne w kontekście opieki nad pacjentami z inkontynencją, a więc nietrzymaniem moczu. Jaka jest konkretnie rola pielęgniarek w takich przypadkach? Co należy do ich obowiązków i w jaki sposób z takiej relacji może skorzystać pacjent?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej – zapraszamy do lektury!

Opieka nad pacjentem z nietrzymaniem moczu realizowana przez personel pielęgniarski

Nietrzymanie moczu u osób starszych, pacjentów leżących czy unieruchomionych po wypadkach lub samotnych może okazać się prawdziwym wyzwaniem – w takich sytuacjach niekiedy koniecznym jest skorzystanie ze wsparcia medycznego, w tym również z pomocy pielęgniarek (środowiskowych, szpitalnych, pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej POZ). W zakres ich obowiązków oraz usług wchodzi szereg czynności – od odwiedzin pacjentów w domach, wsparcia i edukacji w zakresie doboru oraz prawidłowego zakładania czy noszenia wyrobów chłonnych, aż po działania profilaktyczne, sporządzanie planu opieki pielęgniarskiej czy wypisywanie zleceń na zaopatrzenie higieniczne dla osób z inkontynencją. Wszystkie te elementy określają między innymi Rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji.

Nietrzymanie moczu – diagnoza pielęgniarska

W jaki sposób pielęgniarki mogą rozpoznawać nietrzymanie moczu? Diagnoza pielęgniarską polega przede wszystkim na wychwyceniu wszelkich istotnych szczegółów wskazujących na problemy z kontynencją u pacjentów – zarówno u tych w szpitalach czy domach opieki, jak i tych odwiedzanych w ich własnych mieszkaniach czy wizytujących w przychodniach. Diagnoza pielęgniarską uwzględnia takie elementy, jak zbieranie szczegółowego wywiadu i zadawanie pytań dotyczących nawyków toaletowych pacjenta, obserwację zmian i nieprawidłowości związanych z mikcją czy oddawaniem stolca (zwłaszcza pacjentów przebywających pod stałą opieką), a także pogłębione rozpoznanie u osób już stosujących produkty chłonne na własną rękę.

Plan opieki pielęgniarskiej dla osób z inkontynencją

Po kontakcie z pacjentem oraz diagnostyce członek personelu tworzy plan opieki pielęgniarskiej dla danej osoby z nietrzymaniem moczu. Uwzględnia on szereg czynności – w tym czynności kontrolnych, a więc badań laboratoryjnych, przedmiotowych, prowadzenia cyklicznych wywiadów, ale również uświadamianie członków rodziny na temat stanu pacjenta i opieki nad nim. Dodatkowo w planie opieki pielęgniarskiej powinien znaleźć się punkt dotyczący zaopatrzenia higienicznego – jego właściwego doboru, nauki użytkowania, a przede wszystkim – wspomniane już wcześniej zlecenie na zakup produktów chłonnych (pielęgniarka, podobnie jak lekarz, także może je wystawiać). Pielęgniarka w ramach planu opieki pielęgniarskiej może kierować takiego pacjenta do innych specjalistów, w tym realizujących treningi mięśni dna miednicy lub – w ramach swojego zakresu wiedzy – proponować danej osobie ćwiczenia do wykonywania w domu.

Nietrzymanie moczu u osób starszych i młodszych
– edukacyjna rola pielęgniarek

Oczywiście pielęgniarska opieka nad pacjentem z nietrzymaniem moczu nie kończy się jedynie na jego codziennej pielęgnacji. Pielęgniarki bardzo często pełnią również rolę edukatorek – zarówno dla członków rodziny osoby cierpiącej na inkontynencję, jak i dla niej samej. Szczegółowo omawiają działania profilaktyczne, mające na celu zapobieżenie wystąpienia nietrzymania moczu lub zahamowanie jego postępowania. Dodatkowo wspierają rodzinę w opiece nad pacjentem, pokazując najlepsze metody i techniki pielęgnacji, zmiany zaopatrzenia higienicznego i… empatycznego podejścia do osoby zmagającej się z tą wstydliwą dolegliwością.