Převzetí role pečovatele

Převzetí role pečovatele

Tento článek pojednává o tom, kdo to je pečovatel, co pečovatel dělá
a co tato osoba může v rámci své role očekávat.

Vedle každé závislé osoby, která vyžaduje péči nebo pozornost, je tu i pečovatel - ten, kdo většinou není profesionál a kdo přebírá roli, na kterou není připraven. Tato osoba je obvykle blízkým rodinným příslušníkem osoby vyžadující péči.

Mentálně nebo fyzicky postižení, lidé se smyslovými problémy (slepí, neslyšící atd.), starší lidé s poruchami kognitivních funkcí nebo s fyzickými poruchami a ti, kteří trpí demencí, jsou jen někteří z lidí, kteří mohou v případě dlouhodobé závislosti potřebovat pomoc ze strany členů rodiny.

V různých okamžicích svého života na sebe berete roli pečovatele i příjemce péče, nicméně za určitých okolností, jako jsou ty, které jsou uvedeny výše, je rozhodnutí stát se pečovatelem obvykle dobrovolným činem.

Pečujícími příbuznými jsou ti, kteří se starají o závislého člena rodiny v rámci svého normálního života.

Charakteristika a stupeň závislosti osoby vyžadující péči určuje různý typ pomoci, kterou tito lidé potřebují - ať už jde o každodenní pomoc, občasnou péči nebo doprovod.

Z tohoto důvodu je samozřejmé, že každá zkušenost v oblasti péče je jedinečná.

Odlišné vlastnosti osob, kterým je poskytována péče, i osobní vlastnosti pečovatelů způsobují, že každý vztah v rámci poskytování péče je úplně jiný.


Život někoho, kdo převezme roli pečovatele, může být drasticky ovlivněn hned na několika různých úrovních.

Život někoho, kdo převezme roli pečovatele, může být drasticky ovlivněn hned na několika různých úrovních.

V důsledku nutnosti se postarat o závislého člena rodiny tito lidé často procházejí změnami ve vztahu ke svým rodinným příslušníkům, v práci, ve své finanční situaci, ve svém volném čase, v oblasti vlastního zdraví a změnami nálady.

Je však zásadní, aby si pečovatel vyčlenil prostor a čas na to, aby trávil nějaký čas sám nebo s vlastní rodinou nebo partnerem, tak jak tomu bylo předtím, než se stal pečovatelem.

V důsledku těchto změn v rodinném životě určitě dochází k neshodám ohledně množství pozornosti, kterou každá z potřeb daného příbuzného vyžaduje.

Většina konfliktů je ve skutečnosti přímým důsledkem změněné role každého člena rodiny.

Současně s tím, jakmile někdo převezme roli pečovatele, to může vést ke změnám ve vztahu pečovatele k jeho vlastním dětem, partnerovi nebo jiným členům rodiny, kteří nejsou do pečovatelského vztahu přímo zapojeni.

Nová odpovědnost také mění způsob, jak pečovatel tráví svůj volný čas. Jeho hlavní prioritou se stává uspokojování potřeb závislého příbuzného, což vede mimo jiné k tomu, že při organizaci svého volného času zanedbává vlastní potřeby.

Není důvod podceňovat potřebu nějaké činnosti, která bude jen pro vás, něčeho, co můžete udělat, abyste si na chvilku odpočinuli a dobili baterky.

Na druhou stranu ale stát se pečovatelem může být i velmi uspokojivou a obohacující zkušeností.

Doporučené články