Jak překonat konflikt v rodině

Jak překonat
konflikt v rodině

Jakmile začnete pečovat o člena rodiny, který se už o sebe nedokáže dále postarat, bude to mít za následek změnu dynamiky v rámci vaší rodiny. Tuto péči má obvykle za úkol nejbližší příbuzný. Péče o člena rodiny, který se stal závislým, má však dopad na celou rodinu a každý její člen musí v této situaci převzít novou roli. Je tu nový způsob komunikace i nové starosti a úkoly, které jste nikdy předtím nemuseli dělat. A zde mohou nastat problémy.


Tři úrovně konfliktu

Tato nová situace ztěžuje předcházení možných rodinných konfliktů nebo jejich zvládání. Určitě ale nezapomeňte, že v tom nejste sami: čtyři z deseti rodin, které pečují o závislého blízkého, zažívají opakované konflikty. Problémy jsou téměř vždy výsledkem neshod ohledně náhradního pečovatele v okamžiku, kdy obvyklý pečovatel není k dispozici, a ohledně dalších pečovatelů a společné péče. Hlavní důvody se obvykle nakonec omezí na:

 • Různá přesvědčení členů rodiny
 • Problémy, které zde byly již před potřebou péče
 • Pocit osamělosti hlavního pečovatele
 • Nedostatek pomoci od ostatních členů rodiny
 • Neshody ohledně kritérií pro umístění postižené osoby do trvalé nebo pobytové péče

Je důležité si uvědomit, že pokud tyto problémy nastanou, nejste jedinou obětí; váš příbuzný, o kterého pečujete, může tyto problémy také vycítit a může dokonce pociťovat určitou vinu nebo odpovědnost za to, že se do této situace celá rodina dostala.


Tři úrovně konfliktu

Tento vnitřní konflikt má tři různé úrovně:

 1. Konflikt se závislým členem rodiny. Vztah mezi dvěma lidmi se nevyhnutelně mění v okamžiku, kdy se jeden stane závislým na druhém. Může vést k pocitu frustrace nebo viny, protože postižená osoba nikdy nechtěla, aby ten druhý o ni musel pečovat. I přesto, že vám váš příbuzný může být za pomoc vděčný, může tato osoba zároveň nenávidět pocit, že se stala závislou, nebo že ztratila schopnost postarat se o sebe sama.
 2. Konflikt s hlavním pečovatelem. Jste-li hlavní pečovatel, jste pravděpodobně ten, kdo dělá ty nejtěžší činnosti. Máte na starosti situace, které vám mohou způsobovat fyzickou a duševní újmu. Můžete se cítit bezmocní, protože nejste schopni poskytnout svému příbuznému vše, co potřebuje, a můžete být ve stresu, protože nemáte čas na svůj vlastní život, tak jak tomu bylo dříve. Můžete být také podráždění, protože jste očekávali, že vám ostatní členové rodiny pomohou více.
 3. Konflikt se členy rodiny. Nejběžnější typ konfliktu nastává většinou proto, že si ostatní členové rodiny myslí, že pečovatel (a příjemce péče) jsou v pořádku a žádnou pomoc nepotřebují. Ne vždy tomu tak je, a je možné, že si přejí, aby se ostatní více zapojili a více pomáhali.

Řešení rodinných konfliktů

Podpora ze strany vaší rodiny je pro vás nesmírně důležitá. Měla by představovat pilíř, o který se můžete opřít. Proto je klíčové pamatovat na to, že se každý člen rodiny podílí na péči o závislého příbuzného jiným způsobem, protože každého tato situace ovlivňuje jinak.

Pokud máte problémy a nejste schopni je vyřešit, zkuste zavést do praxe následující tipy pro řešení rodinných konfliktů:

 • Komunikace. Otevřeně a upřímně s rodinou mluvte a vysvětlete jim své potřeby a potřeby vašeho závislého příbuzného. Na druhé straně byste měli také vyslechnout to, co vám ostatní členové vaší rodiny řeknou.
 • Promluvte si s osobou, které je poskytována péče. Promluvte si s ní a ptejte se jí na její názor, kdykoli je to možné. Tímto způsobem budou vždy senioři zapojeni a dokážou si udržet zbytky osobní důstojnosti a autonomie, které jim ještě zůstaly.
 • Závazek. Vyžadujte od členů vaší rodiny větší zapojení. To vám také umožní lépe se postarat o sebe. Sdělte jim nahlas a jasně, že ačkoli vy jste ten, kdo se o vašeho příbuzného stará, měla by to být zodpovědnost každého v rodině.
 • Limity. Odpoutejte se od emocionálního vydírání, kterým na vás působí vaši rodinní příslušníci i osoba, o kterou se staráte. Toto vydírání je často jen podvědomé, ale bývá hlavním zdrojem konfliktů.
 • Úkoly. Vytvořte seznam a sdílejte ho se svými členy rodiny. Tímto způsobem se každý bude moci rozhodnout, se kterými úkoly může pomoci.
 • Požádejte o pomoc. To neznamená, že jste slabí. Pokud je nedostatek pomoci příčinou konfliktu, shromážděte celou rodinu a řekněte jim, co se děje.
 • Sebeovládání. Určitě čas od času ztratíte nervy a bojujete s pokušením vylít si vztek na své rodině a na osobě, o kterou se staráte. Sebeovládání vám pomůže zachovat klid. Jen se zhluboka nadechněte a pokračujte.

Doporučené články