bg-country-switch

Veri Koruma Bildirimi

Son güncelleme:  Aralık 2019

[No text in field]

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Paul Hartmann Tıbbi ve Hij. Ür. İth. Ltd. Şti. (“Paul Hartmann”) kişisel bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir.

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Paul Hartmann tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Müşterilerimize yara bakım destek hizmeti sunmak için çeşitli kişisel verileri KVKK ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan ilke ve şartlara uygun olarak toplamaktayız. Müşterilerimize bu hizmeti sunmak için aşağıdaki veriler şirketimiz tarafından müşterilerimizden veya müşterilerimizin rızası varsa müşterilerimize sağlık hizmeti veren sağlık personelinden veya ürünlerimizi satan firmalardan ürünlerimizin düzgün kullanımı konusunda onlara destek vermek amacıyla toplanmaktadır:

  1. Adınız, soyadınız,

  2. Semt bilginiz,

  3. Telefon numaranız,

  4. Beslenme alışkanlıklarınız,

  5. Daha önce bize danıştığınız konuyla ilgili bir hekime gidip gitmediğiniz,

  6. Kronik bir hastalığınızın olup olmadığı bilgisi,

  7. Kullandığınız ürünler,

  8. Yaranızın ne zaman meydana geldiği,

  9. Sağlık personeli mi, hasta yakını mı veya hasta mı olduğunuz bilgisi.

2- Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda yer alan Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz;

  1. Size hitap edebilmek,

  2. Sizi size yakın bir bayimize veya eczanemize yönlendirebilmemiz,

  3. Bize tekrar ulaştığınızda bize daha önce verdiğiniz bilgileri görebilmek,

  4. Beslenme alışkanlıklarınızın yaranızın durumuna etkisini anlayabilmek,

  5. Hekiminizin görüşü ve tavsiyeleri doğrultusunda size yardımcı olabilmek,

  6. Hastalığınızın yaranızın iyileşme sürecine etkisini tespit edebilmek,

  7. Kullandığınız ürünler ile size önerebileceğimiz ürünlerin etkileşimini tespit edebilmek,

  8. Size vereceğimize bilgilere ilişkin kimi referans alacağımızın tespiti,

  9. Genel olarak size doğru ürün tavsiyesi yapabilmemiz ve size yaranızın iyileşme sürecini hızlandırıcı yardımcı bilgiler sağlayabilmemiz

   amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandıralacak ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde ve ancak gerektiği kadarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve veri alış verişi  yolu ile aktarılabilecektir.

   3- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen, (i) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması sebepleriyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,                       

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

e) Bir sene muhafaza edilmek üzere otomatik olan (telesekreter ses kaydı) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (whatsapp vb. gibi ) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacaktır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

  Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Paul Hartmann’a  yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ([email protected]), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu:Paul Hartmann Tıbbi ve Hij. Ür. İth. Ltd. Şti.

Adres:Kozyatağı Mah. Kayasultan Sk. Nanda Plaza No: 83/1/A Kadıköy/İstanbul

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumak HARTMANN icin önemlidir. Bu nedenle, HARTMANN ("HARTMANN" PAUL HARTMANN AG ve onunla doğrudan ya da dolaylı bağlı ortaklıklarından herhangi biri anlamına gelecektir) veri koruma ve veri güvenliği konusunda yürürlükteki yasalara uygun olarak (bundan sonra "Web Sitesi" olarak anılacaktır) bu web sitelerini ve sayfalarını faaliyetini sağlar.

Aşağıda, bu web sitesinde toplanan veri çeşitleri hakkında ve bu tür verilerin hangi amaçla kullanildigi ve (soz konusu oldugu durumlarda) hangi taraflarca kullanıldığına iliskin bilgiyi paylasmaktayız.

Toplanan veriler ve işleme amacı
Bu web sitesi çerezleri kullanır. Çerez Politikası’mızda bu konuda ek bilgiye bulabilirsiniz. Bu politika aynı zamanda çerezleri ve çerezler tarafından anonim ya da takma adlı kullanım profilleri ile toplanan bilgiyi nasıl engelleyeceğinize ilişkin bilgiyi içermektedir.

Bu websitesine erişimler güvenlik analiz raporları ve siber saldırılara karşı savunmak için kaydedilir. IP adresiniz dışında, herhangi bir kişisel bilgi toplanmamakta veya bu bağlantıda kullanılmamaktadır. IP adresleri sadece bir siber saldırı durumunda analiz edilir. Giriş verileri derhal düzenli olarak silinir.

Ayrıca, sayfanın işletimi sırasında kişisel bilgilerinizi (ör. isimler, adresler, telefon numaraları ve email adresleri vb.) yalnızca siz gönüllü olarak paylaşmayı kabul ettiğiniz sürece (or. Kayıt sırasında, kontak formu doldurulurken, anketlerde vb.) toplamaktayız ve bu veriyi yalnızca sizin izin verdiğiniz şekilde veya yasal bir temele dayalı olarak kullanım hakkına sahibiz.

Genel bir kural olarak, bu verileri yalnızca bize kullanımını izin verdiğiniz amaçlar ile kullanmaktayız. Örneğin, sorunların cevaplandırılması, siparişlerinizin işleme alınması, veya çeşitli bilgi ve tekliflere erişiminizi sağlamak vb. için.

Verinin paylaşımı
Şu ana kadar sizin onayladığınız veya yasal paylaşım hakkına sahip olduğumuz veriyi yukarıda belirtilen HARTMANN ve iştirakleri ile ve yukarıda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere paylaşmaktayız.

HARTMANN, websitesi barındırma, IT bakım servisi gibi websitesi tarafından sağlanan hizmetlerin işletimi ile ilişkili konularda çeşitli sağlayıcılar ile birlikte çalışmaktadır.

Bu alıcılar, sizin bulunduğunuz ülkedeki yasalardan farklı bir seviyede veri güvenliği sağlayan yasalara sahip olan Avrupa Ekonomi Bölgesi dışında (“üçüncü ülkeler”) bir ülkede yerleşik olabilir. Bu gibi durumlarda, HARTMANN veri korumasını uygun bir düzeyde sağlamak için tedbirler almaktadir.

Veriler yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak olarak paylaşılır. Üçüncü şahıslara kişisel verilerinizi satmamız veya pazarlamamız söz konusu değildir.

Sorularınız ve yorumlarınız; değişiklikler
HARTMANN kişisel verilerinizi düzeltme, değiştirme veya silme amaçlı meşru isteklerinizin tamamına yanıt verecektir. Eğer böyle bir talebiniz varsa veya bu Veri Koruma Bildirimi ile ilgili sorularınız veya yorumunuz varsa lütfen HARTMANN Veri Bildirimi Ekibine ulaşmak için tiklayiniz.

Bu Veri Koruma Bildirimi zaman zaman güncellenebilir. Bu sayfanın yukarısında son güncellenme tarihini bulabilirsiniz.