Atrauman® Ag

Ett icke-vidhäftande barriärförband med elementärt silver.
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

144520
Atrauman Ag är ett icke-vidhäftande barriärförband som innehåller elementärt silver för behandling av icke traumatiska sår. Det tunna och mjuka materialet är lätt att applicera och ger en bra kontakt över hela sårområdet. Textilytan och impregneringsmedlet motverkar vidhäftning och gör förbandsbytet enkelt och smärtfritt för patienten samt bidrar till att motverka maceration av sårkanter.

Atrauman® Ag

55878
Ett icke-vidhäftande barriärförband med elementärt silver

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 5x5 cm
Artikelnummer
4995716
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500271349
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500491839
Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
4995736
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500271363
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500491846
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
5x5 cm
Artikelnummer 4995716
1 ask med 10 st 1 kartong med 12 askar 4049500271349 4049500491839
10 x 10 cm
Artikelnummer 4995736
1 ask med 10 st 1 kartong med 12 askar 4049500271363 4049500491846

Användning

144519
För behandling av kroniska bensår, diabetessår och trycksår. Även lämplig vid akuta brännskador upp till andra graden. Atrauman Ag skall alltid kombineras med lämpligt förband ex. absorbenta eller superabsorbenta förband, skumförband eller gasväv.

Dokument

Multimedia