Operation

103893
Högre säkerhet i operationssalen är det mål vi på HARTMANN eftersträvar med våra operationsprodukter. Med säkerhet avses här huvudsakligen att förhindra kontaminering genom att använda rätt draperingsmaterial och beklädnad.