bg-country-switch

Wyposażenie ochronne w kontekście pandemii COVID-19

19.05.2020

Organizacja Medtech Europe, której Grupa HARTMANN jest członkiem, opracowała dokument celem wyjaśnienia pojęcia „wyposażenie ochronne w kontekście COVID-19”.

Celem dokumentu jest:

  1. Zapewnić głębokie zrozumienie klasyfikacji produktu, poziomu ochrony i właściwego użytkowania w kontekście COVID-19 (do strony 12)
  2. Zapewnić kompleksowy przegląd trudności w zaopatrzeniu, z którymi boryka się przemysł w kontekście COVID-19 (strona 13-14)


Dokument niniejszy został opracowany przez Stowarzyszenie MedTech Europe w oparciu o informacje uzyskane zarówno od stowarzyszonych w MedTech Europe członków, jak i dostępne w domenie publicznej. Wprawdzie MedTech Europe uznaje zawarte w niniejszym dokumencie informacje za wiarygodne, to jednocześnie nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień odnośnie ich dokładności, kompletności lub poprawności.

Dokument niniejszy jest przewidziany wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy go wobec tego traktować ani interpretować jako wskazówek regulacyjnych, prawnych, medycznych, ani technicznych, czy też jako ekspertyz, odnoszących się do jakichkolwiek konkretnych faktów lub okoliczności. MedTech Europe zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania niniejszego przeglądu w dowolnym czasie dla zachowania aktualności i dokładności merytorycznej prezentowanych informacji.