white background
The Science Behind

Waarom wij, MediSets, van ons werk houden

Wat zijn de uitdagingen waarmee de patiëntenzorg momenteel dagelijks wordt geconfronteerd? We hebben het aan een team gevraagd dat deze uitdagingen aangaat en de zorgprofessionals helpt zodat zij elke dag een veilige en efficiënte patiëntenzorg kunnen verlenen.

Er wordt mij dikwijls gevraagd wat ik bij HARTMANN doe en waarvoor ik word gebruikt. Natuurlijk verschil ik enorm van een incontinentieproduct of een wondverband – maar de bijdrage die ik aan de verpleegkundigen lever is op zijn minst opmerkelijk. En inderdaad, tijd en geld zijn schaars in het huidig gezondheidssysteem. En hier is het dat mijn werk begint.

200 jaar HARTMANN, 20 jaar MediSet

A product image of some MediSet components.

Ik ben niet echt nieuw voor het team. In feite is het dit jaar ook mijn verjaardag, omdat ik reeds 20 jaar deel uitmaak van de HARTMANN familie. Vandaag produceert en verkoopt HARTMANN 65 miljoen van ons per jaar. Verkoop? Yep, juist – wij zijn de MediSets. We helpen meer dan 10.000 ziekenhuizen over heel Europa voor een veiligere en efficiëntere patiëntenzorg. Bovendien worden we ook nog gebruikt voor de behandeling van patiënten thuis.

Ik ben in Frankrijk geboren en werd voor de eerste maal in 1998 verkocht. Op het einde van het jaar 1990 volgenden in Frankrijk de medische schandalen in verband met de patiëntveiligheid elkaar op, zoals door transfusie verworven infecties. Hierdoor kwam het onderwerp over de patiëntveiligheid zowel in de medische kringen als bij het breder publiek volop aan bod. Deze crisissen openden de weg voor gebruiksklare procedure sets die slechts eenmaal per patiënt en per behandeling worden gebruikt. En zo zijn wij geboren.

Maar nu kom ik – weer terug tot mezelf en mijn werk. Vooreerst zijn er de 10 belangrijkste families. Ik ben bijvoorbeeld een set voor de wondbehandeling, maar er zijn ook sets voor de aanleg van katheters, wondhechting, infusies of om te desinfecteren voor een chirurgische ingreep.

In totaal werken bij HARTMANN ongeveer 250 werknemers aan de MediSet productreeks, van productie tot levering aan de klant. Wereldwijd worden we in meer dan 20 landen gebruikt.

Alhoewel we qua samenstelling verschillen hebben we allemaal eenzelfde doelstelling: de verpleegkundigen meer tijd geven voor de zorg aan de patiënt. Met andere woorden, wij doen onze job zodat zij meer tijd hebben om die persoonlijke touch te kunnen geven die hun patiënt nodig heeft.

Houd de behandeling eenvoudig en veilig

A female nurse preparing the instruments for a patient treatment.

Een zeer tijdrovende taak in het dagelijks leven van verpleegkundigen in het ziekenhuis is alle noodzakelijke componenten voor een zorgprocedure samenstellen zoals bijvoorbeeld voor een wondbehandeling. Hoeveel stappen denkt u dat er nodig zijn alvorens al de noodzakelijke instrumenten en het materiaal gebruiksklaar zijn voor de behandeling van de patiënt? De kompressen liggen in de ene lade, de watten in de andere. Waar zijn de afdeklakens nu? En dan snel in de aangrenzende kamer de pincetten halen. En zo zou ik kunnen blijven doorgaan.

In de thuiszorg is het zeer belangrijk voor de verpleegkundige dat ze werkelijk alles heeft wat nodig is om een specifieke zorgprocedure uit te voeren. Wij MediSets besparen tijd, zo is er meer tijd voor de werkelijke zorg aan de patiënt. Wij zijn compleet, binnen handbereik en steriel. Dit is eveneens nuttig bij de behandeling van de patiënt in de thuiszorg waar de verpleegkundigen bijvoorbeeld niet altijd over een schone omgeving beschikken om hun handen te wassen. Door componenten te voorzien zoals bijvoorbeeld een hydroalcoholische gel voor de desinfectie of een extra afdekdoek, zorgen wij ervoor dat verpleegkundigen hun werk snel, efficiënt en veilig kunnen uitvoeren. Zij kunnen zich concentreren op wat werkelijk hun taak is, terwijl wij onze taak uitvoeren.

Dat brengt ons tot het volgende punt: nosocomiale infecties vermijden die worden overgedragen tijdens een ziekenhuisverblijf of een behandeling in een verpleegtehuis. Het is moeilijk om het jaarlijks aantal van dit soort infecties te bepalen. In 2013, schatte het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)) dat ongeveer 80.000 patiënten tenminste één ziekenhuisinfectie (Z.I.) op eender welke dag hebben opgelopen. Dat betekent dat een van de 18 patiënten in een Europees ziekenhuis een Z.I. heeft. De veiligheid van de patiënten en de veiligheid van de behandeling door het personeel moeten onze topprioriteit zijn. En daar is het dat mijn team en ik een wezenlijke bijdrage tot vermindering van het risico op verspreiding van infecties leveren.

Starten met de juiste bedoeling

A female nurse talking to a patient holding her hand.

Verpleegkundigen, patiënten – en wat betreffende het ziekenhuis zelf? Er is een derde domein waar we een grote verantwoordelijkheid dragen. Medische instellingen zoals ziekenhuizen staan continu onder hoge kostendruk. U zou misschien kunnen denken dat mijn collega’s en ik niet up-to-date zijn omdat we slechts eenmaal worden gebruikt. Maar dit is niet het geval. Sterilisatie of herbruikbare producten zijn duur. Wij MediSets zijn het alternatief dat ziekenhuiskosten kan reduceren.
Mijn collega’s en ik discussiëren altijd over welk van al deze aspecten van ons werk nu het belangrijkste is. En op het eind gaan we allemaal akkoord: indien alle drie aspecten samenwerken, meer tijd besparen ten voordele van de patiënt, een lager risico op infecties en de kosten reduceren, dan geniet de medische patiëntzorg van een drievoudig voordeel. Dat is de reden waarom wij van ons werk houden!