bg-country-switch
Now & Then

Ascendentie – vanaf 1945 tot op heden

Nadat het bedrijf PAUL HARTMANN, omwille van de Tweede Wereldoorlog, haar vestigingen buiten Duitsland verloor was de onderneming ruime tijd niet geïnteresseerd in buitenlandse investeringen. Dit veranderde echter in 1972 met de oprichting van HARTMANN-FRANCE S.A. Vandaag is de Groep in meer dan 30 landen aanwezig. Deel drie van de historiek van het bedrijf – van 1945 tot heden.

Historical portrait of Walther Hartmann
Walter Hartmann

1945 was "Zero Hour" (een beslissend tijdstip) voor Duitsland – en ook voor het bedrijf PAUL HARTMANN. Haar medewerkers aan het werk zetten, energiek ondersteund door velen van de 14.000 vluchtelingen van Oost-Europa die in Heidenheim hun nieuwe thuis hadden gevonden. Er vonden grote veranderingen plaats in de bedrijfsleiding. Het hoofd van het bedrijf, Walter Hartmann, stierf in 1944 en dat leidde in de familie tot een herziening en een geleidelijke terugtrekking, terwijl externe managers steeds belangrijker werden. Op 1 Juli 1945, werd Günther Klüsmann benoemd als plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur, en in 1946 werd hij volwaardig lid.

Gedurende deze jaren verliep de verkoop van de HARTMANN producten uiterst langzaam. In tijden van honger was er simpelweg geen geld om ze aan te kopen. De geleidelijke verandering begon pas na de valutahervorming in 1948. Eveneens in 1948 gebeurde er nog een verandering, aan de top: Gerhard Marx, ingenieur, werd benoemd als plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur en in 1950 werd hij volwaardig lid. Maar een ding bleef hetzelfde als altijd: het bedrijf stond open voor innovaties en aanzag deze als opportuniteiten. Zo werd in 1950, in Heidenheim een Hollerith machine in gebruik genomen. Het was een systeem met ponskaarten dat numerieke gegevens bewaarde door gaatjes te maken in specifieke velden op de kaarten.

Wegwerpluiers worden een bestseller

1956 was het jaar van de uitbreiding van de productie van melkfilters en van de afdeling zelfklevend verbandmateriaal. Hartmann was bovendien gelinkt aan een solvent recovery system. Dit werd dankzij meer dan 50 miljoen Deutsche Mark sales voor de eerste maal in 1963 terugbetaald. De volgende belangrijke innovatie kwam er al snel aan: luiers voor eenmalig gebruik die nadien makkelijk met het afval konden worden verwijderd. Deze vervingen in belangrijke mate de linnen luiers die telkens moeizaam moesten worden gewassen. De eerste machine voor de productie van wegwerpluiers werd in 1964 bij HARTMANN in Heidenheim geïnstalleerd.

Hier bereikte HARTMANN opnieuw een mijlpaal in de geschiedenis. HARTMANN zette de productie van Fixies, de merknaam van de luiers, verder tot 2005. In 1965 nam Heinrich Holch het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen over en datzelfde jaar deed het bedrijf actief haar intrede in de sector van de consumentengoederen. Vochtige doekjes en katoenen kompressen bijvoorbeeld, maakten nu deel uit van de productreeks en werden in de reguliere detailhandels ter beschikking gesteld. Dientengevolge nam het bedrijf afstand van de strategie van traditioneel producent van medische producten.

"HARTMANN helpt genezen"

Historical poster of claim HARTMANN hilft heilen

Om vijandelijke overnames te bemoeilijken, vormden de aandeelhouders van PAUL HARTMANN AG, dat reeds sinds 1912 bestond, een beschermende associatie. Deze kring, opgericht in 1964, vormde een stabiele economische basis voor het bedrijf. De benoeming van Friedrich-Wilhelm von Seydlitz-Kurzbach in het Commercieel Bestuur in 1968 markeerde de aankomst van een andere soort manager. Zo draaide hij bijvoorbeeld de focus richting moderne marketing en zorgde hij voor de heropleving van de populaire reclameslogan "HARTMANN helpt genezen".

Onder Seydlitz-Kurzbach, stegen de verkoopverwachtingen - en werden deze effectief gerealiseerd met een primeur van meer dan 100 miljoen DM sales in 1970. Het succes van het bedrijf was tot hiertoe bijna uitsluitend op Duitsland gefocust; er was zo goed als geen export. Het bedrijf had ook geen fabrieken of filialen in het buitenland. Na de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog die ertoe leidden dat HARTMANN al haar buitenlandse locaties verloor twijfelde het bedrijf om buiten Duitsland te investeren - ook omwille van de onzekere politieke situatie in Europa.

Toetreding tot de incontinentie markt

Het duurde tot 1972 dat HARTMANN haar eerste buitenlandse investering deed met de oprichting van HARTMANN-FRANCE S.A. in het stadje Chatenois in de Elzas. Tijdens de volgende jaren en decennia werden bijkomende filialen en fabrieken in Frankrijk en elders opgericht. In 1993, had de onderneming vestigingen in landen als België, Nederland, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje, de Tsjechische Republiek en Portugal. Er volgden ook investeringen in Saoedi Arabië en Turkije. In het jaar 1974 startte de fabricage van de producten voor risicopreventie tijdens chirurgische ingrepen en de productie van incontinentieproducten – dit laatste was een bijzonder toekomstgerichte en strategische beslissing. Het bedrijf bouwde, vanaf nul, productiefaciliteiten en haar eigen sales team op. Vandaag is incontinentie de beste verkoopsector van de Groep.

Albrecht Hartmann was het laatste familielid van de Raad van Bestuur, hij overleed in 1977. In 1983, bereikte de sales van de HARTMANN GROUP voor het eerst meer dan 500 miljoen DM en in 1990 was deze tot een miljard gestegen. Over de jaren heen werden de producten verfijnd en werd het gamma uitgebreid. Moderne klinische thermometers in 1980 ontwikkeld en incontinentie slips die worden gedragen als gewoon ondergoed, zijn slechts twee voorbeelden. In 1990 breidde het bedrijf zich verder uit op de Oost-Europese markt en in 1997 werd Rusland eraan toegevoegd.

Gericht op acquisities

Historical advertisement picture portraying woman holding Sterillium

Sedert 2000 focust HARTMANN zich intensief op overnames. In 2000 was er de overname van Karl Otto Braun GmbH & Co. KG – specialist in verbanden en weefsels voor flebologie en lymfologie, evenals voor de sportgeneeskunde, orthopedie en wondzorg. In 2001, was 80 percent van Kneipp geacquireerd alvorens HARTMANN deze specialist voor lichaamsverzorging en badproducten, geneesmiddelen en voedingssupplementen in 2008 totaal absorbeerde. Sanimed is sinds 2001 een ander filiaal van HARTMANN, een bedrijf met een productportfolio bestaande uit producten voor ambulante patiëntenzorg. In 2009, maakte BODE Chemie GmbH met het merk Sterillium eveneens deel uit van de Groep. Deze acquisitie heeft ervoor gezorgd dat HARTMANN zelf een systeemoplossing voor de bescherming tegen infecties kan aanbieden.

Vandaag is PAUL HARTMANN AG vertegenwoordigd in meer dan 35 landen over alle continenten verspreid, en telt het bedrijf meer dan 10.700 medewerkers. In 2016, genereerde het bedrijf een verkoopopbrengst van bijna twee miljard euro. Vanaf het begin was de Groep een drijvende kracht die de industrie van de gezondheidszorg wereldwijd bevordert. Vanaf de start onderscheidde de kernkracht van HARTMANN zich door haar nabijheid en partnership met de klanten, de professionele verpleegkundige sector en de patiënten. Samen ontwikkelen we continu oplossingen die de kwaliteit van de medische behandelingen duurzaam verbeteren en een meetbare meerwaarde creëren voor de gezondheidswerkers en de patiënten – niet enkel door een eenvoudigere toepassing van de producten en de systemen maar ook door hun positieve economische effecten. Het bedrijf PAUL HARTMANN AG en haar medewerkers die de basis van haar succes vormen, zullen deze weg in de toekomst continu blijven volgen.