Покривен материал

7 Асортименти (18 Продукти)
-

Специфични операционни чаршафи

Операционни сетове за Обща хирургия

Операционни сетове за Акушеро-Гинекология

Операционни сетове за Ортопедия и Травматология

Операционни сетове за Урология

Стерилно покриване на пациент при кардио- и неврохирургия.

Аксесоари