Операционна зала

103893
Повече сигурност в операционната зала - това е основната цел, която HARTMANN преследва с помощта на своите продукти за операционна зала. Тук, сигурността се изразява главно превенция на риска от замърсяване, използвайки подходящи облекла и покривала.

Покривен материал