WEBINAR Aseptic non-touch technique

WEBINAR Organizacja pracy na sali operacyjnej w kontekście redukcji zakażeń miejsca operowanego

01.09.2020

Dziękujemy za udział w webinarium

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu on-line w dniu 17 września o godz. 19:00 prowadzonym przez
dr n. o zdr. Aleksandrę Mączyńską.

Pani Aleksandra to specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, wieloletni praktyk w dziedzinie profilaktyki zakażeń w jednostkach medycznych w kraju i za granicą. Od 2005 roku pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Galway
w Irlandii, obecnie na stanowisku dyrektor pielęgniarstwa ds. profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych. Wiceprezes Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej. Współautor wytycznych krajowych wydanych przez Ministerstwo Zdrowia
i Narodowy Program Ochrony Antybiotyków oraz wielu pozycji książkowych z zakresu profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych. Doświadczony wykładowca, autorka wielu cyklów szkoleń, m.in. jak wdrażać program Światowej Organizacji Zdrowia „Clean Care is Safer Care”.

Tych z Państwa, którzy nie mogli w uczestniczyć w tym spotkaniu, zapraszamy do zapoznania się z nagraniem webinarium.

Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.