Pieluchomajtki dla dorosłych na NFZ - jak to załatwić? HARTMANN Polska

Pieluchomajtki i inne wyroby chłonne – refundacja NFZ

03.11.2020

Ubezpieczeni pacjenci w Polsce mają prawo do skorzystania w przypadku niektórych wyrobów medycznych (m.in. ortezy, wózki, kule, balkoniki, sprzęt stomijny, cewniki, buty ortopedyczne, ale także na przykład pieluchomajtki) z refundacji NFZ. Jak wygląda procedura i co powinny zrobić osoby cierpiące na inkontynencję, aby uzyskać zwrot kosztów za zakup środków higieny niezbędnych przy nietrzymaniu moczu?

Różnego rodzaju wkłady anatomiczne, chłonne majtki, podkłady pielęgnacyjne etc. generują zazwyczaj regularne
i niemałe wydatki co miesiąc. Ponieważ są to produkty niezbędne na co dzień – zwłaszcza w przypadku osób z bardzo zaawansowanym stopniem inkontynencji, warto zainteresować się kwestią refundacji. Pieluchomajtki dla dorosłych i inne produkty chłonne są wyrobami medycznymi refundowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aby poznać pełną listę produktów podlegających refundacji NFZ, należy zajrzeć do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, z dn. 29 maja 2017 r. (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.)

Refundacja pieluchomajtek – komu się należy i jak to załatwić

Niestety, w przypadku produktów chłonnych, refundacja nie obejmuje każdej osoby z NTM. Na dofinansowanie mogą liczyć przede wszystkim ci pacjenci, u których inkontynencja jest objawem/konsekwencją jakiegoś poważnego schorzenia (nowotwory, anatomiczne wady wrodzone, uszkodzenia układu moczowego etc.) i/lub wiąże się z niepełnosprawnością. To od przyczyny nietrzymania moczu zależy, jaki limit refundacji pieluchomajtek i innych środków chłonnych przyznawany jest danemu pacjentowi. W ramach tego limitu można już samodzielnie decydować o wyborze konkretnych produktów takiej czy innej marki.

Na majtki chłonne czy refundację pieluchomajtek trzeba mieć zlecenie od specjalisty - najczęściej to lekarz, u którego problem jest leczony (może to być np. chirurg ogólny, onkolog, urolog, ginekolog, geriatra...) albo od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Kontynuację zlecenia może natomiast wystawić nawet pielęgniarka (szczegóły dostępne są w Ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dn. 12 maja 2011 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 784 z późn. zm.). Zlecenie na pieluchomajtki z refundacją (lub inne chłonne środki higieny) do niedawna jeszcze potwierdzało się w dowolnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, udając się tam osobiście lub wysyłając dokument pocztą. Od stycznia 2020 roku obowiązuje tak zwane e-potwierdzenie, zastępujące stare, papierowe druki niezbędne wcześniej do uzyskania refundacji NFZ. Rozwiązanie to umożliwia natychmiastową weryfikację dokumentu wystawionego w gabinecie lekarskim, bez konieczności udziału pacjenta w całej procedurze. Obecnie z powodu pandemii COVID-19 procedura jest jeszcze bardziej uproszczona. Aby minimalizować liczbę kontaktów zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (w tym na produkty chłonne) wystawiane są bowiem również w ramach teleporady i od razu wprowadzane do systemu. Pacjent po pozytywnym zweryfikowaniu takiego zlecenia dostaje tylko telefonicznie, SMSem lub e-mailowo informację o jego numerze i na tej podstawie (oraz posługując się swoim numerem PESEL) może je zrealizować w sklepie medycznym lub w aptece, która ma podpisaną umowę z NFZ.

Refundacja pieluchomajtek i innych środków chłonnych – ważne

Zlecenia na wyroby medyczne wystawiane są zazwyczaj co miesiąc (maksymalnie na rok). Należy pamiętać, że jeśli w danym miesiącu zlecenie nie jest zrealizowane, przepada refundacja. Pieluchomajtki stanowią tu pewien wyjątek, bo zlecenia akurat na nie mogą być wystawiane na dłużej niż miesiąc, co jest oczywiście o wiele wygodniejsze dla pacjenta.

Warto wiedzieć również, że korzystając z refundacji NFZ na majtki chłonne lub inne tego typu środki, można kupować produkty lepszej jakości, czyli zazwyczaj droższe, niż przyznany limit zwrotu kosztów. Różnicę w cenie opłaca się wtedy po prostu z własnej kieszeni.

Refundacja NFZ obejmuje różnego rodzaju wyroby chłonne niezbędne osobom cierpiącym na inkontynencję do ochrony przed wilgocią. To zatem nie tylko pieluchomajtki dla dorosłych. Refundowane są także majtki chłonne, podkłady chłonne jednorazowego użytku, wkłady anatomiczne i inne środki higieny osób z problemem nietrzymania moczu.