Apteczka biurowa – co powinno się w niej znaleźć - HARTMANN Polska

Apteczka biurowa – co powinno się w niej znaleźć

04.04.2022

Apteczki podręczne towarzyszą nam wszędzie: w domu, w samochodzie, na wyjazdach etc. Bez wątpienia powinniśmy zadbać o podstawową ochronę w każdym miejscu, w którym się znajdujemy, a biorąc pod uwagę to, że w pracy spędzamy co najmniej 40 godzin tygodniowo – warto mieć pod ręką także dobrze wyposażoną i regularnie uzupełnianą apteczkę biurową. Tylko... co w tym przypadku oznacza dobrze wyposażona?

Zanim przejdziemy do poradnika i listy niezbędnych środków opatrunkowych i akcesoriów, które powinny się znaleźć w każdej apteczce w firmie – garść informacji na temat regulacji prawnych dotyczących pomocy w miejscu pracy.

Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz sprawnego systemu udzielania pierwszej pomocy w razie potrzeby – § 44 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami).

Udzielenie pierwszej pomocy w miejscu pracy jest możliwe między innymi dzięki odpowiednio wyposażonej apteczce pracowniczej. Prawo nie precyzuje jej szczegółowej zawartości, poza ogólnymi wytycznymi, które nie zezwalają na przechowywanie w niej leków na receptę oraz wszystkich innych w postaci kropli, syropów czy zawiesiny. Zalecenie to jest w pełni zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że ogólnodostępne miejsce, w którym apteczka biurowa powinna się znajdować, zazwyczaj nie spełnia rygorystycznych wymogów odnośnie choćby do temperatury, w której należy przechowywać leki. Obsługa i piecza nad apteczką w firmie powinna zostać powierzona pracownikowi odpowiednio przeszkolonemu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Sposób oznakowania miejsca, w którym znajduje się apteczka biurowa jest określony Polską Normą (§ 44 ust. 3 r.o.b.h.p.). Dodatkowo, tam gdzie jest apteczka w firmie, powinna również być widoczna instrukcja dotycząca udzielania pierwszej pomocy oraz nazwiska osób (wraz z informacjami kontaktowymi) odpowiedzialnych za sprawowanie pieczy nad systemem udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Co warto włożyć do apteczki biurowej?

Jej zawartość powinna przede wszystkim zostać dopasowana do specyfiki pracy w danym miejscu. Dobrą praktyką jest ustalenie wyposażenia takiej apteczki w porozumieniu z lekarzem wykonującym profilaktyczne badania pracownicze (jeżeli taka współpraca ma miejsce w firmie). W razie potrzeby liczba apteczek powinna również zostać odpowiednio zwiększona i dostosowana do wielkości zatrudnienia w biurze. Co na pewno powinno się znaleźć w apteczce do firmy?

Środki opatrunkowe w biurowej apteczce

Niezależnie od liczby pracujących w biurze osób, ta część apteczki jest zwykle największa. Powierzchowne zranienia, skaleczenia czy oparzenia mogą zdarzyć się w każdym miejscu i również w biurach stanowią one najliczniejszą grupę zdarzeń wymagających interwencji. Powinny się tu więc znaleźć między innymi:

 • opatrunki jałowe,
 • kompresy gazowe o różnych wymiarach,
 • plastry z opatrunkiem do cięcia,
 • opatrunki specjalistyczne, jak hydrożele na oparzenia czy hydrokoloidy na otarcia,
 • przylepce na rolce (lub inne) do mocowania opatrunków,
 • elastyczne bandaże i opaski podtrzymujące, służące nieprzylepnemu zabezpieczaniu wykonanych opatrunków o różnych szerokościach,
 • chusta trójkątna do szybkiego unieruchomienia kończyny.

Środki ochrony osobistej w apteczce firmowej

Absolutną podstawę wyposażenia apteczki w tym zakresie stanowią:

 • jednorazowe rękawiczki lateksowe, nitrylowe lub winylowe w różnych rozmiarach,
 • maseczki ochronne jednorazowe lub wielorazowego użytku – z filtrem,
 • maseczka do sztucznego oddychania metodą usta-usta.

Podstawowe leki i środki dezynfekujące do apteczki pracowniczej

Spośród leków dostępnych bez recepty warto zaopatrzyć apteczkę w firmie w kilka uniwersalnych środków:

 • leki przeciwbólowe w tabletkach (z substancją czynną: paracetamol lub ibuprofen),
 • sól fizjologiczna do szybkiego przemycia rany, twarzy lub oczu,
 • lawaseptyki do oczyszczania ran.

Urządzenia medyczne i narzędzia do apteczki w biurze

Długie miesiące walki z pandemią pokazały, jak ważna jest szybka i wczesna diagnostyka zagrożeń. Warto mieć więc w apteczce biurowej termometr, ciśnieniomierz naramienny (ostatecznie nadgarstkowy, który jednak jest mniej dokładny) i pulsoksymetr (do pomiaru stopnia wysycenia krwi tlenem) – nie tylko w związku z COVID-19, ale przydatny również w razie każdego omdlenia, zawrotów głowy czy utraty przytomności. Dodatkowo niezbędne są nożyczki z tępymi końcówkami i agrafki ułatwiające sprawne założenie opatrunku.


***


Wszystkie dodatkowe materiały i środki opatrunkowe w apteczce pracowniczej powinny wynikać ze specyfiki pracy w danym miejscu. Nie należy również zapominać o odpowiedniej ilości każdego z nich, uwzględniając liczbę pracujących w biurze/biurach osób i częstotliwość wypadków.