To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Kobiety w chirurgii - HARTMANN Polska

„Kobiety w chirurgii”
& Paul HARTMANN Polska

02.03.2023

Fundacja „ Kobiety w chirurgii” to organizacja, która dąży do zapewnienia materialnego, psychologicznego oraz społecznego wsparcia dla kobiet pracujących w medycznych specjalizacjach zabiegowych, wyrównywania szans oraz poprawy społecznej i zawodowej pozycji kobiet.

Misją fundacji jest inspirowanie do rozwoju, poprawa warunków kształcenia oraz promowania dorobku naukowego kobiet oraz identyfikacja i nagłaśnianie problemów z jakimi zderzają się kobiety pracujące
w medycznych specjalizacjach zabiegowych.

Prezeska fundacji, Pani Małgorzata Nowosad, nieustannie powtarza, że wierzy, że można mieć w Polsce medycynę opartą na zaufaniu, współpracy, mentoringu, wzajemnym szacunku i ze wspaniałymi celami.

Tym bardziej niezmiernie miło nam poinformować, że od czerwca 2022 roku firma Paul Hartmann Polska dumnie wspiera fundację i jest jej partnerem strategicznym. W planach jest wiele wspólnych działań, takich jak webinary z najlepszymi specjalistami, szkolenia i kursy.

– mówi Krzysztof Kurp, Dyrektor działu Inpatient w Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
"Obszarem szczególnie nam bliskim, w który angażuje się Fundacja, jest edukacja personelu medycznego. Wierzymy, że budowanie wiedzy jest podstawą rozwoju i zapewniania kompleksowej opieki nad pacjentem. Z założycielkami fundacji łączy nas jeszcze jedno – pasja do wspierania zmian i poprawy jakości opieki zdrowotnej"