Hydrocoll®

Hidrokoloidna obloga
  • Proizvodi
  • Prijava
  • Dokumenti
  • Multimedia

Proizvodi

153472_Hydrocoll_2_10x10cm_packshot_DE
Upijajuća hidrokoloidna obloga za zbrinjavanje rana s ljepljivim rubom ili bez njega. Gornji tanki polupropusni film propustan je za plinove, a nepropustan za tekućine i mikroorganizme. U dodiru s izlučevinama iz rane, obloga stvara želatinozni gel koji istovremeno omogućuje vlažnost okoline rane. Gel djeluje upijajuće sve dok koloid nije zasićen. Pospješuje granulaciju i epitelizaciju, kod zamjene ne iritira, skidanje je bezbolno, a na raspolaganju je u različitim izvedbama i oblicima

Hydrocoll®

53207_Hydrocoll_2_application_alt
Stvaranje mjehura na površini je znak da je potrebna zamjena obloga

Pojedinačno pakiranje, sterilan

Informacije o proizvodu 5x5 cm
Šifra
9007402
Sadržaj
1 paket of 10 komada
EAN
4049500981750
Sadržaj
1 pakiranje of 20 paketa
EAN
4049500222297
Informacije o proizvodu 15x15 cm
Šifra
9007482
Sadržaj
1 paket of 5 komada
EAN
4049500981798
Sadržaj
1 pakiranje of 16 paketa
EAN
4049500222334
Informacije o proizvodu 7,5x7,5 cm
Šifra
9007422
Sadržaj
1 paket of 10 komada
EAN
4049500981767
Sadržaj
1 pakiranje of 20 paketa
EAN
4049500222303
Informacije o proizvodu 10x10 cm
Šifra
9007442
Sadržaj
1 paket of 10 komada
EAN
4049500981774
Sadržaj
1 pakiranje of 20 paketa
EAN
4049500222310
Informacije o proizvodu 20x20 cm
Šifra
9007492
Sadržaj
1 paket of 5 komada
EAN
4049500981804
Sadržaj
1 pakiranje of 16 paketa
EAN
4049500222341
Informacije o proizvodu Šifra Sadržaj EAN
Pojedinačno pakiranje, sterilan
5x5 cm
Šifra 9007402
1 paket of 10 komada 1 pakiranje of 20 paketa 4049500981750 4049500222297
15x15 cm
Šifra 9007482
1 paket of 5 komada 1 pakiranje of 16 paketa 4049500981798 4049500222334
7,5x7,5 cm
Šifra 9007422
1 paket of 10 komada 1 pakiranje of 20 paketa 4049500981767 4049500222303
10x10 cm
Šifra 9007442
1 paket of 10 komada 1 pakiranje of 20 paketa 4049500981774 4049500222310
20x20 cm
Šifra 9007492
1 paket of 5 komada 1 pakiranje of 16 paketa 4049500981804 4049500222341

Hydrocoll® sacral

116134_Hydrocoll_2_sacral_packshot_alt

Pojedinačno pakiranje, sterilan

Informacije o proizvodu 12x18 cm
Šifra
9009312
Sadržaj
1 paket of 3 komada
EAN
4049500222105
Sadržaj
1 pakiranje of 16 paketa
EAN
4049500222112
Informacije o proizvodu Šifra Sadržaj EAN
Pojedinačno pakiranje, sterilan
12x18 cm
Šifra 9009312
1 paket of 3 komada 1 pakiranje of 16 paketa 4049500222105 4049500222112

Hydrocoll® thin

116135_Hydrocoll_2_thin_packshot_alt
Hidrokoloidna obloga bez ljepljivog ruba, tanji i manjeg kapaciteta upijanja, korisiti se u fazi epitelizacije rane i preventivi ugrožene kože

sterile, individually sealed

Informacije o proizvodu 7,5x7,5 cm
Šifra
9007572
Sadržaj
1 paket of 10 pieces
EAN
4049500981835
Sadržaj
1 pakiranje of 20 paketa
EAN
4049500222372

Pojedinačno pakiranje, sterilan

Informacije o proizvodu 10x10 cm
Šifra
9007582
Sadržaj
1 paket of 10 komada
EAN
4049500981842
Sadržaj
1 pakiranje of 20 paketa
EAN
4049500222389
Informacije o proizvodu 15x15 cm
Šifra
9007602
Sadržaj
1 paket of 5 komada
EAN
4049500981866
Sadržaj
1 pakiranje of 16 paketa
EAN
4049500222402
Informacije o proizvodu Šifra Sadržaj EAN
sterile, individually sealed
7,5x7,5 cm
Šifra 9007572
1 paket of 10 pieces 1 pakiranje of 20 paketa 4049500981835 4049500222372
Pojedinačno pakiranje, sterilan
10x10 cm
Šifra 9007582
1 paket of 10 komada 1 pakiranje of 20 paketa 4049500981842 4049500222389
15x15 cm
Šifra 9007602
1 paket of 5 komada 1 pakiranje of 16 paketa 4049500981866 4049500222402

Hydrocoll® concave

116133_Hydrocoll_2_concave_packshot_alt
Hidrokoloidna obloga s ljepljivim rubom za zbrinjavanje rana na petama ili laktovima, a poseban oblik omogućuje jednostavno prilagođavanje obliku i veličini tijela

Pojedinačno pakiranje, sterilan

Informacije o proizvodu 8x12 cm
Šifra
9007562
Sadržaj
1 paket of 10 komada
EAN
4049500981828
Sadržaj
1 pakiranje of 20 paketa
EAN
4049500222365
Informacije o proizvodu Šifra Sadržaj EAN
Pojedinačno pakiranje, sterilan
8x12 cm
Šifra 9007562
1 paket of 10 komada 1 pakiranje of 20 paketa 4049500981828 4049500222365

Prijava

Za vlažno zbrinjavanje klinički neinficiranih rana s malim do umjerenim izlučivanjem. Za zbrinjavanje kroničnih rana sa sporijim zacjeljivanjem, kojima je potrebno dulje vrijeme za stvaranje granulacija (npr. ulcus cruris ili dekubitus). Za cijeljenje akutnih rana. Za zbrinjavanje opeklina 2. stupnja

Dokumenti

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa; IIb; III

ECDOC_100475479.pdf

AU_ManufacturerDoC_classIIa&IIb

Multimedia