Sprječavanje rizika

Poboljšanje sigurnosti pacijenata u operacijskoj sali i oko nje

Smanjenje infekcija u operacijskim dvoranama i poboljšan timski rad te komunikacija ključni su čimbenici za poboljšanje sigurnosti pacijenata.

Usprkos velikom napretku u kirurškom okruženju, treba obaviti još puno posla kako bi se poboljšala sigurnost pacijenata u operacijskoj dvorani i tijekom predoperativne pripreme te postoperativne njege. I dalje se javljaju smrti i bolesti kao izravne posljedice infekcija u operacijskim dvoranama, dok vrlo složena i slabo korištena tehnologija još uvijek vodi u pogreške kao što su pogrešna identifikacija pacijenata, pogrešna identifikacija operacijskih dvorana, medicinske pogreške i propusti.

Daljnji napredak može se postići samo ako se o uzrocima – osobito onima koji se odnose na ljudske pogreške – te načinima njihova umanjivanja raspravlja. Kako bismo spriječili štetu i smrt pacijenata podvrgnutih kirurškim zahvatima, važno je suočiti se s ovim tabu-temama i provoditi mjere za smanjenje infekcija u operacijskim dvoranama te poboljšati timski rad i komunikaciju.

Poboljšanje procesa predoperativne pripreme višeslojan je zadatak s obzirom na njegovo jedinstveno i izazovno okruženje. Operacijske dvorane stresno su radno mjesto i timovi se moraju pouzdati jedan u drugoga kako bi se mogli pridržavati higijenskih standarda. Za vrijeme pacijentova boravka osoblje je pod vremenskim pritiskom i pritiskom stvaranja troškova, što treba uzeti u obzir pri izradi planova poboljšanja sigurnosti pacijenata.

U obzir također treba uzeti i preporuke, između ostaloga, složenosti u kliničkoj njezi, sofisticirane tehnologije koje mogu biti izvrsne za određenu svrhu, ali se ne mogu usklađivati s ostalim tehnologijama te širok raspon pomagala i instrumenata kojima moraju upravljati klinički timovi.

A surgical team  is having a break

Ključni čimbenici u upravljanju promjenama su:

A nurse is taking care for an impatient

Timski rad

Trenutačno, osim brze procjene činjenica koje se odnose na određeni postupak, perioperacijski liječnici i osoblje imaju malo prilike provesti vrijeme s pojedinim kirurškim pacijentom. Zbog takvog nedostatka poznavanja pacijenata postoji povećana opasnost pogrešne identifikacije pacijenata, nesporazuma o planiranim zahvatima i nemogućnosti bilježenja značajnih informacija, kao što su primjerice alergije.


Administracija i organizacija


Kirurgija uključuje znatno planiranje i koordinaciju, što znači da brojni liječnici i timovi na procesu njege moraju raditi zajedno – ne samo dijeliti informacije o pacijentima nego svoj rad integrirati u širi proces njege.

Osim što je u proces uključen velik broj ljudi, riječ je i o različitim tipovima opreme, instrumenata, lijekova, krvnih pripravaka i pribora koji moraju biti planirani i pripremljeni tako da se istovremeno nalaze na istom mjestu.
Uobičajeno, svakim predmetom upravlja drugi odjel ili skupina (npr. središnja nabava, procesiranje sterilnih instrumenata, transport pacijenata, ljekarne, banke krvi, kirurška patologija i drugi odjeli). Što više ljudi sudjeluje, to je veći rizik od ljudske pogreške.
Na kraju, osoblje operacijske dvorane svoj posao mora uskladiti s brojnim drugim odjelima kao što su postoperativni odjeli, kirurške klinike, odjeli radiologije, laboratoriji, odjeli za hitnu medicinu, odjeli za intenzivno liječenje i ostali.

Od 2008. godine Svjetska zdravstvena organizacija promovira Kirurške kontrolne liste kako bi se poboljšala sigurnost pacijenata. Spomenute liste razvijene su nakon iscrpnih konzultacija s medicinskim stručnjacima. Cilj je lista smanjiti pogreške i nuspojave te poboljšati timski rad i komunikaciju u kirurgiji. Unatoč dokazima da lista značajno smanjuje i morbiditet i mortalitet, kontrolnu listu ne koristi velik broj profesionalaca diljem svijeta. Svaka je zemlja potaknuta na to da je prilagodi svojim specifičnim potrebama kako bi se osigurala njezina optimalna uporaba.
(http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/checklist/en/)

Tehnologija

Postoji sve veća usredotočenost na značajnost korištenja tehnologije u zdravstvu, a dostupna je i dokazana programska oprema i njezini standardi. Međutim, prečesto napori modernizacije nacionalne tehnologije zdravstvene zaštite nisu uspjeli prepoznati specifične zahtjeve predoperativne pripreme ni u svojoj viziji ni u svojim prioritetima.

Ako su usredotočeni na specifične izazove u predoperativnom okruženju, oni mogu biti važan katalizator za transformaciju kirurške njege. Standardi u zdravstvu moraju biti pregledani, kako bi se osigurala puna podrška predoperativnim zahtjevima.

Proizvodi
Jednostavni, učinkoviti proizvodi i rješenja mogu igrati značajnu ulogu u povećanju sigurnosti pacijenata pod uvjetom da: nude cjelovitu razinu skrbi, olakšavaju i skraćuju vrijeme i napore liječenja te su intuitivni za uporabu.

Preporuke za poboljšanje sigurnosti pacijenata

  • Poticanje kulture sigurnosti u operacijskim dvoranama i drugim predoperativnim postavkama.
  • Uvođenje konciznih sastanaka tijekom kojih se članovi kirurškog tima predstave imenom, raspravljaju o zahvatima, postavljaju pitanja i imaju priliku upozoravati na probleme koji bi se mogli pojaviti.
  • Dovoljno odmora za liječnike kako se oni ne bi umarali.
  • Dosljedno pridržavanje praksi utemeljenih na dokazima i standarda za sprječavanje infekcija.
  • Obavezno praćenje smjernica koje poboljšavaju rutinu.
  • Transparentan učinak o ključnim mjerama.
  • Poboljšanje prijelaza njege iz operacijskih dvorana na odjele intenzivne njege kroz strukturirani proces predaje koji osigurava timovima koji su odgovorni za njegu razmjenjivanje ključnih informacija o pacijentima.

Uporaba simulacija kako bi poboljšao timski rad i komunikacija između njegovatelja i pomoć pri usvajanju praksi novih postupaka na lutkama.

A surgical team is preparing the surgery