Medicomp®

Komprese od netkanog materijala
  • Proizvodi
  • Prijava
  • Dokumenti
  • Multimedia

Proizvodi

Medicomp® komprese od netkanog materijala sa strukturom sličnoj gazi izrađene su od 70% viskoznih i 30% poliesterskih vlakana, bez dodatka vezivnih sredstava i optičkih bjelila

Medicomp®

Uz Medicomp® četveroslojne komprese, na raspolaganju su i šesteroslojne Medicomp® extra i Medicomp® drain komprese

Parno pakiranje, 4 slojne, sterilne

Informacije o proizvodu 10x10 cm
Šifra
4110502
Sadržaj
1 pakiranje of 100x2 pieces
EAN
4049500265195
Sadržaj
1 pakiranje of 12 pakiranja
EAN
4049500153553
Informacije o proizvodu 10x10 cm
Šifra
4110640
Sadržaj
1 pakiranje of 25x2 pcs
EAN
4049500658850
Sadržaj
1 pakiranje of 40 pakiranja
EAN
4049500658874

sterile, sealed in packs of 2

Informacije o proizvodu 10 x 10 cm
Šifra
4217253
Sadržaj
1 pakiranje of 25 x 2 pieces
EAN
4049500306294
Sadržaj
1 pakiranje of 8 pakiranja
EAN
4049500225823

4 slojne, nesterilne

Informacije o proizvodu 10x20 cm
Šifra
4218271
Sadržaj
1 pakiranje of 100 pieces
EAN
4049500306362
Sadržaj
1 pakiranje of 6 pakiranja
EAN
4049500913782
Informacije o proizvodu 10x10 cm
Šifra
4218252
Sadržaj
1 pakiranje of 100 pieces
EAN
4049500306355
Sadržaj
1 pakiranje of 12 pakiranja
EAN
4049500913775
Informacije o proizvodu Šifra Sadržaj EAN
Parno pakiranje, 4 slojne, sterilne
10x10 cm
Šifra 4110502
1 pakiranje of 100x2 pieces 1 pakiranje of 12 pakiranja 4049500265195 4049500153553
10x10 cm
Šifra 4110640
1 pakiranje of 25x2 pcs 1 pakiranje of 40 pakiranja 4049500658850 4049500658874
sterile, sealed in packs of 2
10 x 10 cm
Šifra 4217253
1 pakiranje of 25 x 2 pieces 1 pakiranje of 8 pakiranja 4049500306294 4049500225823
4 slojne, nesterilne
10x20 cm
Šifra 4218271
1 pakiranje of 100 pieces 1 pakiranje of 6 pakiranja 4049500306362 4049500913782
10x10 cm
Šifra 4218252
1 pakiranje of 100 pieces 1 pakiranje of 12 pakiranja 4049500306355 4049500913775

Prijava

Medicomp
Za opće zbrinjavanje rana, kao i klasične komprese. U kućnoj i bolničkoj skrbi

Dokumenti

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa; IIb; III

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa; IIb; III