Dětské dárkové sady

  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

163864

Dětské dárkové sady

163863

Dětské dárkové sady


Dárková sada

Informace o produktech Malé koupací překvapení
číslo výrobku
3915380
Obsah
1 balení á 1 sada
EAN
4008233163161
Obsah
1 karton á 6 balení
EAN
4008233163192
Informace o produktech Velké koupací překvapení pro kluky
číslo výrobku
3915390
Obsah
1 balení á 1 sada
EAN
4008233163604
Obsah
1 karton á 6 balení
EAN
4008233163895
Informace o produktech Velké koupací překvapení pro holky
číslo výrobku
3915400
Obsah
1 balení á 1 sada
EAN
4008233163611
Obsah
1 karton á 6 balení
EAN
4008233163901
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Dárková sada
Malé koupací překvapení
číslo výrobku 3915380
1 balení á 1 sada 1 karton á 6 balení 4008233163161 4008233163192
Velké koupací překvapení pro kluky
číslo výrobku 3915390
1 balení á 1 sada 1 karton á 6 balení 4008233163604 4008233163895
Velké koupací překvapení pro holky
číslo výrobku 3915400
1 balení á 1 sada 1 karton á 6 balení 4008233163611 4008233163901

Použití

163865

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout