bg-country-switch

Naši srdcaři

Ti, kdo jdou o skutečný krok dál.

Srdcaři v HARTMANN

Naši kolegové se opět rozhodli pomoci tam, kde to má opravdu smysl.

Zdravotnictví je naším oborem, a tak bylo rozhodování jednoduché. Bez darované krve se neobejde většina operací. Krev je nenahraditelná i při léčbě vážných úrazů, zhoubných nádorů, dialýze, při komplikovaných porodech a v mnoha dalších situacích.

26. září darovalo krev pět prvodárců a dva dárci opakovaní. Výsledkem bylo 3 150 ml té, ve zdravotnictví nejcennější, tekutiny.
16. října pak zamířilo na transfúzní oddělení osm dalších prvodárců, kteří věnovali dalších 3 600 ml krve.

Pocit dobrého skutku i příležitost k neformálnímu setkání s kolegy, tak jsme v HARTMANN pojali dárcovství krve na Transfúzním oddělení Fakultní nemocnice Brno. Všichni zájemci se bohužel zapojit nemohli. Přesto jsme v HARTMANN na všechny zúčastněné i ty podporující pyšní.

S péčí o zdraví to myslíme vážně.

Naši kolegové se opět rozhodli pomoci tam, kde to má opravdu smysl. Bez darované krve se neobejde většina operací. Krev je nenahraditelná i při léčbě vážných úrazů, zhoubných nádorů, dialýze, při komplikovaných porodech a v mnoha dalších situacích.