Personal Healthcare

Hoge bloeddruk en de rol van eerstelijnszorg

Een bejaard koppel noteert de resultaten van een bloeddrukmeting. De sfygmomanometer ligt voor hen op de tafel.
Hoge bloeddruk, hoofdoorzaak van invaliditeit en overlijden. Door gebrek aan duidelijke symptomen kan het onopgemerkt blijven tot er een noodsituatie is. Door verbeteringen in BD-meters kunnen patiënten eenvoudiger hun bloeddruk meten en zonodig juiste maatregelen nemen.
Lees meer
Risicopreventie

Het risico op wondinfecties verkleinen met chirurgische kleding voor éénmalig gebruik

Een OK-arts drinkt koffie tijdens zijn pauze
Hoe chirurgische kleding voor éénmalig gebruik het risico in de operatiekamer verkleint. Kom te weten hoe kleding en afdeklakens voor eenmalig gebruik in de operatiekamer overdracht van ziektekiemen voorkomen en hoe die zich verhouden tot herbruikbare materialen.
Lees meer
Risicopreventie

Patiëntveiligheid verhogen in perioperatieve zorg

Een arts voert een ingreep uit, terwijl twee andere artsen toekijken
Overlijden en ziekte komen nog steeds voor als gevolg van chirurgische infecties en menselijke fouten. Een aantal factoren moeten aangepakt worden om de patiëntveiligheid te verbeteren, waaronder teamwerk, administratie en organisatie, technologie en productlogistiek.
Lees meer
Personal Healthcare

Zelfdiagnose - de opkomende revolutie in de gezondheidszorg

Een moeder en haar dochter staan op een veld en lachen naar elkaar. De dochter heeft een arm om de schouder van haar moeder terwijl de moeder een telefoon vasthoudt.
Zelfdiagnose en controle veranderen radicaal debenadering van gezondheidszorg door consumenten. Vroege detectie van ziekten en preventieve maatregelen dankzij meetapparaten. De toekomst van gezondheidszorg ligt in de samenwerking tussen technologie en artsen voor optimale resultaten.
Lees meer
Risicopreventie

Beter teamwerk in de operatiekamers

Een medisch team bereidt zich voor op de OK
Uit onderzoek tien jaar geleden bleek dat 1 op 10 patiënten voor een fout in aanmerking komt tijdens zijn ziekenhuisverblijf. Een belangrijke aanbeveling, die momenteel wordt onderzocht, was dat teamtraining menselijke fouten zou kunnen verminderen en patiëntveiligheid verbeteren. Kom te weten hoe.
Lees meer
Meer laden