Stülpa®-fix 管型網狀繃帶

含棉量高的高彈性管型網狀繃帶
  • 產品
  • 應用
  • 文件
  • 多媒體

產品

99582
含棉量高的高彈力管型網狀繃帶;
無需繁複包紮即可快速便捷地進行使用;
可從任何部分或方向剪切,不用擔心撕裂或磨損;可消毒(134 °C 蒸氣 )

68 %   棉花
24 %   聚醯胺 (polyamide)
8 %     氨綸 (elastan)

145223

產品
編號
9325412
包裝
1 盒
EAN 編號
4049500304337
包裝
1 箱 - 19 盒
EAN 編號
4052199296524
產品
編號
9325421
包裝
1 盒
EAN 編號
4049500304344
包裝
1 箱 - 16 盒
EAN 編號
4052199296548
產品
編號
9325430
包裝
1 盒
EAN 編號
4049500304351
包裝
1 箱 - 12 盒
EAN 編號
4052199296562
產品
編號
9325449
包裝
1 盒
EAN 編號
4049500304368
包裝
1 箱 - 8 盒
EAN 編號
4052199296586
產品
編號
9325458
包裝
1 盒
EAN 編號
4049500304375
包裝
1 箱 - 6 盒
EAN 編號
4052199296609
產品
編號
9325467
包裝
1 盒
EAN 編號
4049500304382
包裝
1 箱 - 4 盒
EAN 編號
4052199296623
產品
編號
9325476
包裝
1 盒
EAN 編號
4049500214346
包裝
1 箱 - 4 盒
EAN 編號
4052199296630
產品 編號 包裝 EAN 編號
編號 9325412
1 盒 1 箱 - 19 盒 4049500304337 4052199296524
編號 9325421
1 盒 1 箱 - 16 盒 4049500304344 4052199296548
編號 9325430
1 盒 1 箱 - 12 盒 4049500304351 4052199296562
編號 9325449
1 盒 1 箱 - 8 盒 4049500304368 4052199296586
編號 9325458
1 盒 1 箱 - 6 盒 4049500304375 4052199296609
編號 9325467
1 盒 1 箱 - 4 盒 4049500304382 4052199296623
編號 9325476
1 盒 1 箱 - 4 盒 4049500214346 4052199296630

應用

73596
適用於各種類型和尺碼的傷口敷料固定繃帶;亦可用來固定貼合於身體受壓區域的襯墊材料。

尺碼表     成人                      兒童
尺碼 1      手指                       手指和手部
尺碼 2      手部                       手部、前/上臂、腿部和腳部
尺碼 3      手部、前/上臂         頭部
尺碼 4      腿部和腳部             身軀
尺碼 5      身軀
尺碼 6      大身軀
尺碼 7      特大身軀

文件

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I

多媒體