Atrauman® Silicone


Hassas yapılar için maksimum koruma - negatif basınçlı yara tedavisi dahil
 
  • Ürün
  • Uygulama
  • Dökümanlar
  • Multimedya

Ürün

Atrauman Silicone

Atrauman® Silicone, (polidimetilsiloksan bazlı) silikon jel ile her iki tarafta kaplanan taşıyıcı malzeme olarak polietilen tereftalat (PET) ağından yapılmış bir yara temas tabakasıdır.
Bu yara temas tabakası atravmatik yara tedavisine hizmet eder ve ince, yumuşaktır, boyutuna kesilebilir ve uyumludur. Açık ağ yapısı nedeniyle eksüda geçirir.
Kuru yüzeylere nazik ve güvenli bir şekilde yapışır ancak nemli yüzeylere yapışmaz. Böylece yaranın yapışmasına karşı koyar.
 

Atrauman® Silicone

Atrauman Silicone

Yaraların atravmatik tedavisi için ve negatif basınçlı yara tedavisinde organların ve diğer hassas yapıların korunması için silikon yara temas tabakası.
 

steril, tekli paketlerde

Ürün 7.5 x 10 cm
Ürün Kodu
4995610
Pharmacy Code
10554277
İçerik
1 kutu içerir 5 adet
EAN
4049500835718
Ürün 10 x 20 cm
Ürün Kodu
4995630
Pharmacy Code
10554283
İçerik
1 kutu içerir 5 adet
EAN
4049500835749
Ürün 20 x 30 cm
Ürün Kodu
4995650
Pharmacy Code
10554308
İçerik
1 kutu içerir 5 adet
EAN
4049500835770

steril, tek tek paketlenmiştir

Ürün 7.5 x 10 cm
Ürün Kodu
4995620
Pharmacy Code
11666096
İçerik
1 kutu içerir 10 Adet
EAN
4052199255446

Steril, tek tek paketlenmiş

Ürün 10 x 20 cm
Ürün Kodu
4995640
Pharmacy Code
11666104
İçerik
1 kutu içerir 10 adet
EAN
4052199254388

steril, tek tek paketlenmiş

Ürün 5 x 7 cm
Ürün Kodu
4995680
Pharmacy Code
11666067
İçerik
1 kutu içerir 10 adet
EAN
4052199256757
Ürün Ürün Kodu İçerik EAN
steril, tekli paketlerde
7.5 x 10 cm
Ürün Kodu 4995610
Pharmacy Code 10554277
1 kutu içerir 5 adet 4049500835718
10 x 20 cm
Ürün Kodu 4995630
Pharmacy Code 10554283
1 kutu içerir 5 adet 4049500835749
20 x 30 cm
Ürün Kodu 4995650
Pharmacy Code 10554308
1 kutu içerir 5 adet 4049500835770
steril, tek tek paketlenmiştir
7.5 x 10 cm
Ürün Kodu 4995620
Pharmacy Code 11666096
1 kutu içerir 10 Adet 4052199255446
Steril, tek tek paketlenmiş
10 x 20 cm
Ürün Kodu 4995640
Pharmacy Code 11666104
1 kutu içerir 10 adet 4052199254388
steril, tek tek paketlenmiş
5 x 7 cm
Ürün Kodu 4995680
Pharmacy Code 11666067
1 kutu içerir 10 adet 4052199256757

Uygulama


Atrauman® Silicone bir yara temas tabakasıdır…
… Yüzeysel, akut ve kronik, hafif ila orta derecede eksüdasyonlu yaraların tedavisinde kullanılır.
… Yayılmayan yaralarda ve hassas cilde sahip bölgelerde koruyucu bir tabaka olarak kullanılır.

 

Dökümanlar

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa; IIb; III

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa; IIb; III

ECDOC_100475479.pdf

AU_ManufacturerDoC_classIIa&IIb

Multimedya