Cerrahi Ürünler

24679
Ameliyathanede daha fazla güvenlik - HARTMANN'ın ameliyathane ürünleriyle bu amacı hedeflemektedir. Burada güvenlik;  uygun örtüler ve önlükler kullanılarak kontaminasyonun önlenmesi ve pansuman malzemelerinin daha da geliştirilmesi anlamına gelir. Eller, aletler ve yüzeyler için dezenfektanlar da ameliyathanede eksiksiz asepsi ve antisepsi sağlanmasına katkıda bulunur.