Ameliyathane

103893
"Ameliyathanede daha fazla güvenlik" HARTMANN’ın ameliyathane ürünleri için başarmak istediği en önemli hedefidir. Ameliyathanede güvenliğin sağlanması esas olarak uygun örtülerin ve önlüklerin kullanımı, diğer pansuman malzemelerinin geliştirilmesi ile kontaminasyonun önlenmesi ve enfeksiyon kontrolüdür. Eller, aletler ve yüzeyler için üretilen dezenfektanlar da aynı zamanda ameliyathanelerde asepsi ve antisepsisin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.