Atrauman® Ag

Atrauman® Ag incedir, yumuşaktır ve istenen boyutta kesilebilir ve dökümlüdür.
Atrauman® Ag, yaranın tüm yüzeyi ile yakın temas sağlar.
Atrauman® Ag, yaralara yapışmayı en aza indirerek ağrısız pansuman değişimini destekler.

  • Ürün
  • Uygulama
  • Dökümanlar
  • Multimedya

Ürün

37029
Hidrofobik polyamid örgü tülden yapılmış olan gümüş elementi kaplı liflere sahip gümüş içerikli merhemli yara örtüler. Bu pansuman örtülerinin gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı örtü ile doğrudan temas ettiklerinde antibakteriyel etkisi bulunmaktadır. Katkı olarak vazelin veya diğer parafin türlerinin kullanılmadığı doğal merhem emdirilmiştir. Yara akıntısını geçirmektedir. Yumuşak ve iyi biçimde örtülebilmekte olup yaraya yapışmamaktadır. Uzun süreli kullanımda dahi etkili olup hassas ciltlere zarar vermez veya alerji yapmaz. Antibakteriyel etkisi en az 7 gün süre ile devam eder.

Merhem içeriği: di ve trigliseritle bağlanmış doğal veya bitkisel yağ asitleri ester karışımı, Macrogol 2000.

Atrauman® Ag

38212

Atrauman Ag, atravmatik yara tedavisi için yapışkan olmayan, gümüş içeren bir bariyer yara örtüsüdür.


Steril, tekli paketlenmiş

Ürün 5x5 cm
Ürün Kodu
4995716
İçerik
1 kutu içerir 10 adet
EAN
4049500271349
İçerik
1 koli içerir 12 kutu
EAN
4049500491839
Ürün 10x10 cm
Ürün Kodu
4995736
İçerik
1 kutu içerir 10 adet
EAN
4049500271363
İçerik
1 koli içerir 12 kutu
EAN
4049500491846
Ürün 10x20 cm
Ürün Kodu
4995756
İçerik
1 kutu içerir 10 adet
EAN
4049500271387
İçerik
1 koli içerir 6 kutu
EAN
4049500453653
Ürün Ürün Kodu İçerik EAN
Steril, tekli paketlenmiş
5x5 cm
Ürün Kodu 4995716
1 kutu içerir 10 adet 1 koli içerir 12 kutu 4049500271349 4049500491839
10x10 cm
Ürün Kodu 4995736
1 kutu içerir 10 adet 1 koli içerir 12 kutu 4049500271363 4049500491846
10x20 cm
Ürün Kodu 4995756
1 kutu içerir 10 adet 1 koli içerir 6 kutu 4049500271387 4049500453653

Uygulama

49485

Atrauman Ag'yi her iki koruyucu kağıdı da yerinde olacak şekilde soyma paketinden alın ve gerekirse steril koşullar uygulayarak yaranın boyutuna uyacak şekilde kesin. Atrauman Ag, yarayı örtmeli ve ikincil pansumanla yaklaşık aynı boyutta olmalıdır. Bir taraftaki koruyucu kağıdını çıkarın. Ya serbest tarafı yaranın üzerine yerleştirin ve ardından kalan koruyucu kağıdını çıkarın (bkz. . Atrauman Ag tek kat olarak uygulanmalıdır, katlamayınız veya birden fazla kat uygulamayınız. Yara eksüdasını emmek için Atrauman Ag üzerinde kullanım talimatlarına göre uygun bir steril, ikincil sargı bezi (emici veya süper emici sargılar, köpük sargılar veya gazlı bezler, örn. Zetuvit Plus) sabitleyin. Alternatif olarak Vivano negatif basınçlı yara tedavi sistemi kullanılabilir. Özellikle derin yaralarda, eksüdanın engellenmemiş drenajını garanti etmek için hiçbir kırışık oluşmayacak şekilde Atrauman Ag'nin emici yara sargısıyla doğrudan temas halinde olduğundan emin olunmalıdır. Kalın eksüda durumunda, eksüda birikimini önlemek için Atrauman Ag'de steril makasla kesilmesi önerilir. Pansumanı Vivano negatif ile kombine etmeden önce lütfen ilgili kullanma talimatını dikkate alın.
basınçlı yara terapi sistemi. Bariyer sargının etkisi yedi güne kadar devam eder. Doktor tarafından aksi belirtilmedikçe veya tıbbi olarak belirtilmedikçe, her pansuman değişiminde yeni bir Atrauman Ag pansuman uygulanmalıdır. Bir pansumanın kullanım süresi yedi günü geçmemelidir.


Dökümanlar

IFU_100399726.pdf

IFU Atrauman Ag GM