Hydrofilm® Plus

Det transparenta filmförbandet med sårdyna
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

73200
Självhäftande transparent sårförband med högabsorberande sårdyna som inte fastnar i såret. Semipermeabel polyuretanfilm som är ogenomtränglig för bakterier och vattentät. Den transparenta filmen gör det möjligt att inspektera såret och absorptionen av exsudat. Hypoallergen häftmassa innebär att förbandet är lätt att avlägsna utan att irritera såret.

Hydrofilm® Plus

Absorptionsdynans mått i cm inom parentes.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 5 x 7,2 cm (2,5 x 4)
 
Artikelnummer
6857702
Innehåll
1 ask med 5 st
EAN
4049500631174
Innehåll
1 kartong med 20 askar
EAN
4049500650014
Produktinformation 5 x 7,2 cm (2,5 x 4)
Artikelnummer
6857711
Innehåll
1 ask med 50 st
EAN
4049500631198
Innehåll
1 kartong med 10 askar
EAN
4049500650021
Produktinformation 9 x 10 cm (4 x 6)
Artikelnummer
6857721
Innehåll
1 ask med 5 st
EAN
4049500631211
Innehåll
1 kartong med 20 askar
EAN
4049500650038
Produktinformation 9 x 10 cm (4 x 6)
Artikelnummer
6857731
Innehåll
1 ask med 50 st
EAN
4049500631235
Innehåll
1 kartong med 10 askar
EAN
4049500650045
Produktinformation 9 x 15 cm (4 x 11)
 
Artikelnummer
6857742
Innehåll
1 ask med 5 st
EAN
4049500631259
Innehåll
1 kartong med 20 askar
EAN
4049500650052
Produktinformation 9 x 15 cm (4 x 11)
Artikelnummer
6857750
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4049500631273
Innehåll
1 kartong med 10 askar
EAN
4049500650069
Produktinformation 10 x 12 cm (5 x 8)
Artikelnummer
6857761
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4049500631297
Innehåll
1 kartong med 10 askar
EAN
4049500650076
Produktinformation 10 x 20 cm (5 x 16)
Artikelnummer
6857770
Innehåll
1 ask med 5 st
EAN
4049500631310
Innehåll
1 kartong med 10 askar
EAN
4049500650090
Produktinformation 10 x 20 cm (5 x 16)
Artikelnummer
6857781
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4049500631334
Innehåll
1 kartong med 10 askar
EAN
4049500650106
Produktinformation 10 x 25 cm (5 x 20)
Artikelnummer
6857791
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4049500631358
Innehåll
1 kartong med 10 askar
EAN
4049500650113
Produktinformation 10 x 30 cm (5 x 25)
Artikelnummer
6857801
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4049500631372
Innehåll
1 kartong med 10 askar
EAN
4049500650120
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
5 x 7,2 cm (2,5 x 4)
 
Artikelnummer 6857702
1 ask med 5 st 1 kartong med 20 askar 4049500631174 4049500650014
5 x 7,2 cm (2,5 x 4)
Artikelnummer 6857711
1 ask med 50 st 1 kartong med 10 askar 4049500631198 4049500650021
9 x 10 cm (4 x 6)
Artikelnummer 6857721
1 ask med 5 st 1 kartong med 20 askar 4049500631211 4049500650038
9 x 10 cm (4 x 6)
Artikelnummer 6857731
1 ask med 50 st 1 kartong med 10 askar 4049500631235 4049500650045
9 x 15 cm (4 x 11)
 
Artikelnummer 6857742
1 ask med 5 st 1 kartong med 20 askar 4049500631259 4049500650052
9 x 15 cm (4 x 11)
Artikelnummer 6857750
1 ask med 25 st 1 kartong med 10 askar 4049500631273 4049500650069
10 x 12 cm (5 x 8)
Artikelnummer 6857761
1 ask med 25 st 1 kartong med 10 askar 4049500631297 4049500650076
10 x 20 cm (5 x 16)
Artikelnummer 6857770
1 ask med 5 st 1 kartong med 10 askar 4049500631310 4049500650090
10 x 20 cm (5 x 16)
Artikelnummer 6857781
1 ask med 25 st 1 kartong med 10 askar 4049500631334 4049500650106
10 x 25 cm (5 x 20)
Artikelnummer 6857791
1 ask med 25 st 1 kartong med 10 askar 4049500631358 4049500650113
10 x 30 cm (5 x 25)
Artikelnummer 6857801
1 ask med 25 st 1 kartong med 10 askar 4049500631372 4049500650120

Användning

73171
Används för postoperativ sårbehandling av lätt vätskande sår, som skydd mot sekundärinfektioner och för steril behandling av mindre sårskador.

Dokument

Multimedia