PermaFoam®

Skumförbandet med den hydrofila skumstrukturen.
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

17410
Skumförband med en ovansida av polyuretan som är genomsläpplig för vattenånga. Den hydrofila porstrukturen har en kraftig kapilläreffekt som snabbt transporterar bort exsudat och garanterar en balanserad, fuktig sårläkningsmiljö. Binder bakterier och cellrester, även vid kompression. Mjukt och behagligt med goda skyddande egenskaper. Finns i olika storlekar och former.

PermaFoam®

33309
Finns i olika storlekar för olika användningsområden.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 15 x 15 cm
Artikelnummer
4094057
Innehåll
1 ask med 5 st
EAN
4049500255806
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500255813
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
15 x 15 cm
Artikelnummer 4094057
1 ask med 5 st 1 kartong med 6 askar 4049500255806 4049500255813

PermaFoam® comfort

55893
PermaFoam har en hypoallergen häftkant för en fixering som är säker och ogenomtränglig för bakterier. Absorptionsdynans mått i cm inom parentes.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 11 x 11 cm (6 x 6)
Artikelnummer
4094087
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500255868
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500255875
Produktinformation 8 x 8 cm (3,5 x 3,5)
Artikelnummer
4094287
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500283151
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500454551
Produktinformation 15 x 15 cm (10 x 10)
Artikelnummer
4094127
Innehåll
1 ask med 5 st
EAN
4049500255943
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500255950
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
11 x 11 cm (6 x 6)
Artikelnummer 4094087
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4049500255868 4049500255875
8 x 8 cm (3,5 x 3,5)
Artikelnummer 4094287
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4049500283151 4049500454551
15 x 15 cm (10 x 10)
Artikelnummer 4094127
1 ask med 5 st 1 kartong med 6 askar 4049500255943 4049500255950

PermaFoam® cavity

69736
Används för behandling av djupa sår. Det mjuka och tunna materialet med en särskild porstruktur innebär att förbandet kan vikas och anpassas individuellt efter såret, vilket garanterar en bra exsudathantering

Sterill, enstycksförpackad

Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
4094257
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500283120
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500426718
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Sterill, enstycksförpackad
10 x 10 cm
Artikelnummer 4094257
1 ask med 3 st 1 kartong med 12 askar 4049500283120 4049500426718

Användning

57471
Används i upprensnings- och granulationsfasen för behandling av kraftigt till måttligt vätskande sår som inte är kliniskt infekterade, i synnerhet för venösa bensår i kombination med kompressionsbehandling samt för brännskador upp till grad 2a. Vid behandling av djupare sår eller svårbehandlade områden används specialformerna.

Dokument

Multimedia