PermaFoam®

Skumförbandet med den hydrofila skumstrukturen.
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

17410
Skumförband med en ovansida av polyuretan som är genomsläpplig för vattenånga. Den hydrofila porstrukturen har en kraftig kapilläreffekt som snabbt transporterar bort exsudat och garanterar en balanserad, fuktig sårläkningsmiljö. Binder bakterier och cellrester, även vid kompression. Mjukt och behagligt med goda skyddande egenskaper. Finns i olika storlekar och former.

PermaFoam® cavity

69736
Används för behandling av djupa sår. Det mjuka och tunna materialet med en särskild porstruktur innebär att förbandet kan vikas och anpassas individuellt efter såret, vilket garanterar en bra exsudathantering

Sterill, enstycksförpackad

Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
4094257
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500283120
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500426718
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Sterill, enstycksförpackad
10 x 10 cm
Artikelnummer 4094257
1 ask med 3 st 1 kartong med 12 askar 4049500283120 4049500426718

Användning

57471
Används i upprensnings- och granulationsfasen för behandling av kraftigt till måttligt vätskande sår som inte är kliniskt infekterade, i synnerhet för venösa bensår i kombination med kompressionsbehandling samt för brännskador upp till grad 2a. Vid behandling av djupare sår eller svårbehandlade områden används specialformerna.

Dokument

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III

Multimedia