PermaFoam®

Skumförbandet med den hydrofila skumstrukturen.
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

17410
Skumförband med en ovansida av polyuretan som är genomsläpplig för vattenånga. Den hydrofila porstrukturen har en kraftig kapilläreffekt som snabbt transporterar bort exsudat och garanterar en balanserad, fuktig sårläkningsmiljö. Binder bakterier och cellrester, även vid kompression. Mjukt och behagligt med goda skyddande egenskaper. Finns i olika storlekar och former.

PermaFoam®

33309
Finns i olika storlekar för olika användningsområden.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation Ø 6 cm
Artikelnummer
4094277
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500283144
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500426756
Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
4094017
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500255721
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500255738
Produktinformation 10 x 20 cm
Artikelnummer
4094037
Innehåll
1 ask med 5 st
EAN
4049500255769
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500255776
Produktinformation 15 x 15 cm
Artikelnummer
4094057
Innehåll
1 ask med 5 st
EAN
4049500255806
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500255813
Produktinformation 20 x 20 cm
Artikelnummer
4094067
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500255820
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500255837
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
Ø 6 cm
Artikelnummer 4094277
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4049500283144 4049500426756
10 x 10 cm
Artikelnummer 4094017
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4049500255721 4049500255738
10 x 20 cm
Artikelnummer 4094037
1 ask med 5 st 1 kartong med 6 askar 4049500255769 4049500255776
15 x 15 cm
Artikelnummer 4094057
1 ask med 5 st 1 kartong med 6 askar 4049500255806 4049500255813
20 x 20 cm
Artikelnummer 4094067
1 ask med 3 st 1 kartong med 6 askar 4049500255820 4049500255837

PermaFoam® comfort

55893
PermaFoam har en hypoallergen häftkant för en fixering som är säker och ogenomtränglig för bakterier. Absorptionsdynans mått i cm inom parentes.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 11 x 11 cm (6 x 6)
Artikelnummer
4094087
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500255868
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500255875
Produktinformation 8 x 8 cm (3,5 x 3,5)
Artikelnummer
4094287
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500283151
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500454551
Produktinformation 10 x 20 cm (5 x 14)
Artikelnummer
4094107
Innehåll
1 ask med 5 st
EAN
4049500255905
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500255912
Produktinformation 15 x 15 cm (10 x 10)
Artikelnummer
4094127
Innehåll
1 ask med 5 st
EAN
4049500255943
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500255950
Produktinformation 20 x 20 cm (14 x 14)
Artikelnummer
4094137
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500255967
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500255974
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
11 x 11 cm (6 x 6)
Artikelnummer 4094087
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4049500255868 4049500255875
8 x 8 cm (3,5 x 3,5)
Artikelnummer 4094287
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4049500283151 4049500454551
10 x 20 cm (5 x 14)
Artikelnummer 4094107
1 ask med 5 st 1 kartong med 6 askar 4049500255905 4049500255912
15 x 15 cm (10 x 10)
Artikelnummer 4094127
1 ask med 5 st 1 kartong med 6 askar 4049500255943 4049500255950
20 x 20 cm (14 x 14)
Artikelnummer 4094137
1 ask med 3 st 1 kartong med 6 askar 4049500255967 4049500255974

PermaFoam® sacral

69739

Den specifika formen är lämplig för behandling av sakralområdet. Hypoallergen häftkant gör att förbandet sitter säkert. 
Absorptionsdynans mått i cm inom parentes.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 18 x 18 cm (11 x 9,5)
Artikelnummer
4094227
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500283090
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500454605
Produktinformation 22 x 22 cm (14,5 x 12,5)
Artikelnummer
4094237
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500283106
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500454674
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
18 x 18 cm (11 x 9,5)
Artikelnummer 4094227
1 ask med 3 st 1 kartong med 6 askar 4049500283090 4049500454605
22 x 22 cm (14,5 x 12,5)
Artikelnummer 4094237
1 ask med 3 st 1 kartong med 6 askar 4049500283106 4049500454674

PermaFoam® concave

69738
Används för behandling av häl, knä och armbåge. Den specifika formen har en hypoallergen häftkant som innebär att förbandet är enkelt att applicera och sitter säkert.

Absorptionsdynans mått i cm inom parentes.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 16,5 x 18 cm (10,5 x 12)
Artikelnummer
4094247
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500283113
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500454582
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
16,5 x 18 cm (10,5 x 12)
Artikelnummer 4094247
1 ask med 3 st 1 kartong med 6 askar 4049500283113 4049500454582

PermaFoam® cavity

69736
Används för behandling av djupa sår. Det mjuka och tunna materialet med en särskild porstruktur innebär att förbandet kan vikas och anpassas individuellt efter såret, vilket garanterar en bra exsudathantering

Sterill, enstycksförpackad

Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
4094257
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500283120
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500426718
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Sterill, enstycksförpackad
10 x 10 cm
Artikelnummer 4094257
1 ask med 3 st 1 kartong med 12 askar 4049500283120 4049500426718

PermaFoam® tracheostomy

69737
För behandling av ingångshål för trakestomikanyler och applicering av sonder. Med Y-slits.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 8 x 8 cm
Artikelnummer
4094267
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500283137
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500426732
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
8 x 8 cm
Artikelnummer 4094267
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4049500283137 4049500426732

Användning

57471
Används i upprensnings- och granulationsfasen för behandling av kraftigt till måttligt vätskande sår som inte är kliniskt infekterade, i synnerhet för venösa bensår i kombination med kompressionsbehandling samt för brännskador upp till grad 2a. Vid behandling av djupare sår eller svårbehandlade områden används specialformerna.

Dokument

Multimedia