Hydrotac transparent

Det transparenta hydrocellulära gelförbandet av polyuretan.
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

100918
HydroTac transparent, som innehåller ca. 60% vatten, ger ifrån sig fukt och absorberar en begränsad mängd vätska, därigenom skapas en fuktig sårmiljö som stimulerar läkningen av såret under granulations- och epiteliseringsfasen. Förbandet  kan bytas utan att patienten känner smärta. Eftersom förbandet är transparent kan såret enkelt inspekteras utan förbandsbyte. Förbandet täcks av ett semipermeabelt lager för att skydda mot bakterier. 

HydroTac transparent

Gelförband utan kant.  För fixering rekommenderas fixeringsbinda eller tejp.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 5 x 7,5 cm
Artikelnummer
6859050
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199273518
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4052199273525
Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
6859060
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199274218
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4052199274225
Produktinformation 10 x 20 cm
Artikelnummer
6859070
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199274256
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4052199274263
Produktinformation 20 x 20 cm
Artikelnummer
6859080
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199274294
Innehåll
1 kartong med 3 askar
EAN
4052199274300
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
5 x 7,5 cm
Artikelnummer 6859050
1 ask med 10 st 1 kartong med 12 askar 4052199273518 4052199273525
10 x 10 cm
Artikelnummer 6859060
1 ask med 10 st 1 kartong med 12 askar 4052199274218 4052199274225
10 x 20 cm
Artikelnummer 6859070
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4052199274256 4052199274263
20 x 20 cm
Artikelnummer 6859080
1 ask med 10 st 1 kartong med 3 askar 4052199274294 4052199274300

HydroTac transparent comfort

HydroTac transparent comfort har en hudvänlig vidhäftande film av polyakrylbaserad häftmassa runt kanterna. Därmed behövs ingen ytterligare fixering.
Absorptionsdynans mått i cm inom parentes.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 6,5 x 10 cm (2,5 x 6)
Artikelnummer
6859280
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199273693
Innehåll
1 kartong med 8 askar
EAN
4052199273709
Produktinformation 8 x 8 cm (4 x 4)
Artikelnummer
6859250
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199273570
Innehåll
1 kartong med 8 askar
EAN
4052199273587
Produktinformation 10 x 20 cm (5,5 x 15,5)
Artikelnummer
6859270
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199273655
Innehåll
1 kartong med 4 askar
EAN
4052199273662
Produktinformation 12,5 x 12,5 cm (8 x 8)
Artikelnummer
6859260
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199273617
Innehåll
1 kartong med 4 askar
EAN
4052199273624
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
6,5 x 10 cm (2,5 x 6)
Artikelnummer 6859280
1 ask med 10 st 1 kartong med 8 askar 4052199273693 4052199273709
8 x 8 cm (4 x 4)
Artikelnummer 6859250
1 ask med 10 st 1 kartong med 8 askar 4052199273570 4052199273587
10 x 20 cm (5,5 x 15,5)
Artikelnummer 6859270
1 ask med 10 st 1 kartong med 4 askar 4052199273655 4052199273662
12,5 x 12,5 cm (8 x 8)
Artikelnummer 6859260
1 ask med 10 st 1 kartong med 4 askar 4052199273617 4052199273624

Användning

110868
Används för behandling av torra eller lätt vätskande sår under granulations- och epiteliseringsfasen

Dokument

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa, IIb, III

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III

Multimedia