HydroClean® 2.0

Det interaktiva sårförbandet med absorberande och upprensande effekt.
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

143819

HydroClean advance är ett hydroaktivt 
sårförband med en fuktig sårdyna som innehåller superabsorberande polymerer (SAP). 
HydroClean advance försörjer såret med Ringerlösning i upp till tre dagar som spolar rent såret samtidigt som SAP:n i sårdynan absorberar och kapslar in 
sårexsudat. På så vis förs material som kan hämma 
sårläkningen bort.


HydroClean® advance

121757
HydroClean advance tillför Ringer-lösning till såret under upp till tre dagar. Under denna tid sker en interaktiv, kontinuerlig sköljning, eftersom sårförbandet också absorberar sårexsudatet.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation Ø 4 cm
Artikelnummer
6096624
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199242668
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4052199242675
Produktinformation 4 x 8 cm
Artikelnummer
6096644
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199242705
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4052199242712
Produktinformation Ø 5;5 cm
Artikelnummer
6096664
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199242743
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4052199242750
Produktinformation 7;5 x 7;5 cm
Artikelnummer
6096684
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199242200
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4052199242217
Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
6096724
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199242330
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4052199242347
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
Ø 4 cm
Artikelnummer 6096624
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4052199242668 4052199242675
4 x 8 cm
Artikelnummer 6096644
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4052199242705 4052199242712
Ø 5;5 cm
Artikelnummer 6096664
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4052199242743 4052199242750
7;5 x 7;5 cm
Artikelnummer 6096684
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4052199242200 4052199242217
10 x 10 cm
Artikelnummer 6096724
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4052199242330 4052199242347

HydroClean® advance cavity

HydroClean advance cavity tillför Ringer-lösning till såret under upp till tre dagar. Under denna tid sker en interaktiv, kontinuerlig sköljning, eftersom sårförbandet också absorberar sårexsudatet.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation Ø 4 cm
Artikelnummer
6091623
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199300986
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4052199300993
Produktinformation 7;5 x 7;5 cm
Artikelnummer
6091683
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199301075
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4052199301082
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
Ø 4 cm
Artikelnummer 6091623
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4052199300986 4052199300993
7;5 x 7;5 cm
Artikelnummer 6091683
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4052199301075 4052199301082

Användning

115769

HydroClean används för fuktig sårbehandling, speciellt för sår med dålig läkningsförmåga. HydroClean är särskilt lämplig vid behandling av kroniska och långsamläkande sår under upprensnings- och granuleringsfasen. 


Dokument

ECDOC_100403343.pdf

DoC_Acto_Wundspuelloesung

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa, IIb, III

ECDOC_100432079.pdf

DoC_MDR_Classes IIa_IIb

Multimedia