Peha®-instrument saxar

Kirurgisk engångssax
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

66648
Peha®-instrument sax är instrument för engångsbruk som tillverkats av matt, borstat stål av hög kvalitet.

De bearbetas i EU och har liknande egenskaper som flergångsinstrument med många användningsområden när det gäller den avsedda prestandan, känslan och utförandet.
Peha®-instrumenten levereras i separata sterila förpackningar och har en livslängd på 5 år. Instrumenten finns alltid till hands, klara för användning och kan användas för en stor mängd olika kirurgiska ingrepp.

Peha®-instrument är inte bara praktiska att använda, utan de möjliggör även exakt hantering i samband med ingreppen.

Med hjälp av Peha® colour lock®-säkerhetsmärkning kan man på ett snabbt och pålitligt sätt skilja mellan flergångsinstrument och engångsinstrument. Den självhäftande spårbarhetsetiketten på förpackningen förenklar registreringen av uppgifter i patientjournalerna.

Genom att använda Peha®-instrument förenklar man processer, minskar arbetsbelastningen på sterilcentralen samt slipper onödiga reparationskostnader för flergångsinstrument.

Dessa egenskaper gör Peha®-instrument till ett utmärkt alternativ.

Peha®-instrument är återvinningsbara. De kasseras som stickande, skärande avfall.
 

Peha®-instrument Sax Cooper vass/trubbig

92375
Lämplig att klippa suturer samt förbandsmaterial.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 14,5 cm
Artikelnummer
9910813
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4052199218601
Innehåll
1 kartong med 2 förpackningar
EAN
4052199218618
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
14,5 cm
Artikelnummer 9910813
1 ask med 25 st 1 kartong med 2 förpackningar 4052199218601 4052199218618

Peha®-instrument sax Metzenbaum trubbig/trubbig böjd

92379
Lämplig att dissekera vävnad samt klippa suturer. 

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 14,5 cm
Artikelnummer
9910845
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4052199218724
Innehåll
1 kartong med 2 förpackningar
EAN
4052199218731
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
14,5 cm
Artikelnummer 9910845
1 ask med 25 st 1 kartong med 2 förpackningar 4052199218724 4052199218731

Peha®-instrument sax Iris rak

92381
Lämplig att dissekera vävnad samt klippa suturer. 

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 11,5 cm
Artikelnummer
9910865
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4052199220628
Innehåll
1 kartong med 2 förpackningar
EAN
4052199220635
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
11,5 cm
Artikelnummer 9910865
1 ask med 25 st 1 kartong med 2 förpackningar 4052199220628 4052199220635

Peha®-instrument sax Iris böjd

92384
Lämplig att dissekera vävnad samt klippa suturer. 

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 11,5 cm
Artikelnummer
9910875
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4052199219035
Innehåll
1 kartong med 2 förpackningar
EAN
4052199219042
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
11,5 cm
Artikelnummer 9910875
1 ask med 25 st 1 kartong med 2 förpackningar 4052199219035 4052199219042

Peha®-instrument Sax Lister

96442
Lämplig att klippa förband. 

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 16 cm
Artikelnummer
9910901
Innehåll
1 ask med 20 st
EAN
4052199225838
Innehåll
1 kartong med 2 förpackningar
EAN
4052199225845
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
16 cm
Artikelnummer 9910901
1 ask med 20 st 1 kartong med 2 förpackningar 4052199225838 4052199225845

Användning

67680
Peha-Instrument sax är en steril engångs-sax avsedd för medicinska ingrepp. 

Dokument

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III

Multimedia