Foliodrape Patientunderlägg för OP-bord

  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

160199

Foliodrape® patientunderlägg för operationsbord är en osteril engångsprodukt. Den höga absorptionsförmågan med ogenomträngligt PE-skikt bidrar till att minska risken för kontaminering. Produkten är avsedd att användas av sjukvårdspersonal. Medicinteknisk produkt klass I.


Foliodrape® Patientunderlägg

160199
160184

Foliodrape® patientunderlägg för operationsbord är en osteril, medicinteknisk produkt klass I. Uppfyller alla krav motsvarande europeisk standard EN 13795-1:2019, mer information finns i det tekniska databladet. Produkten är avsedd att användas av sjukvårdspersonal.

Osteril

Produktinformation 220 x 100 cm
Artikelnummer
9366750
Innehåll
1 kartong med 40 st
EAN
4052199582238
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Osteril
220 x 100 cm
Artikelnummer 9366750
1 kartong med 40 st 4052199582238

Användning

160205

Foliodrape® patientunderlägg för operationsbord består av ett mjukt 3-lagers material och kan användas vid all typ av kirurgi. Standard: (EU) 2017/745 (MDR).


Dokument

Multimedia