Första Hjälpen

103899
När behovet plötsligt uppstår är det av stor betydelse att första hjälpenförband finns nära till hands. Genom att ständigt utveckla nya former, applikationer och material kan vi hjälpa i olika situationer för både stora och små.