HARTMANN Idealbinde

Den klassiska bomullsbindan för universalbruk.
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

26242
Klassisk lågelastisk bomullsbinda som uppfyller E DIN 61632-IB-S, har vävda kanter och en elasticitet på cirka 90%. Högt arbetstryck och lågt vilotryck. Kan också användas av stillasittande personer. Kan tvättas i 95°C och steriliseras (i autoklav vid 134°C). Bindan återfår sin elasticitet efter tvätt.

100% bomull

HARTMANN Idealbinde

26190
Finns i flera olika bredder, styckförpackad i cellofan, eller förpackade i ask.

Sträckt längd 5 meter, styckförpackad

Produktinformation 4 cm
Artikelnummer
9310115
Innehåll
1 styck med 1 binda
EAN
4049500211161
Innehåll
1 kartong med 168 styck
EAN
4052199284521
Produktinformation 6 cm
Artikelnummer
9310125
Innehåll
1 styck med 1 binda
EAN
4049500211178
Innehåll
1 kartong med 120 styck
EAN
4052199284507
Produktinformation 8 cm
Artikelnummer
9310135
Innehåll
1 styck med 1 binda
EAN
4049500211185
Innehåll
1 kartong med 90 styck
EAN
4052199284439
Produktinformation 12 cm
Artikelnummer
9310155
Innehåll
1 styck med 1 binda
EAN
4049500211208
Innehåll
1 kartong med 60 styck
EAN
4052199284514
Produktinformation 15 cm
Artikelnummer
9310165
Innehåll
1 styck med 1 binda
EAN
4049500211215
Innehåll
1 kartong med 48 styck
EAN
4052199284453

Sträckt längd 5 meter, förpackade i ask med 10 bindor

Produktinformation 4 cm
Artikelnummer
9318595
Innehåll
1 ask med 10 bindor
EAN
4052199514246
Innehåll
1 kartong med 22 askar
EAN
4052199284095
Produktinformation 6 cm
Artikelnummer
9318605
Innehåll
1 ask med 10 bindor
EAN
4052199514253
Innehåll
1 kartong med 16 askar
EAN
4052199284026
Produktinformation 8 cm
Artikelnummer
9318615
Innehåll
1 ask med 10 bindor
EAN
4052199514260
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4052199284033
Produktinformation 10 cm
Artikelnummer
9318625
Innehåll
1 ask med 10 bindor
EAN
4052199514277
Innehåll
1 kartong med 10 askar
EAN
4052199284040
Produktinformation 12 cm
Artikelnummer
9317545
Innehåll
1 ask med 10 bindor
EAN
4049500213561
Innehåll
1 kartong med 8 askar
EAN
4052199284019
Produktinformation 15 cm
Artikelnummer
9318635
Innehåll
1 ask med 10 bindor
EAN
4052199514284
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4052199284057
Produktinformation 20 cm
Artikelnummer
9318655
Innehåll
1 ask med 10 bindor
EAN
4052199514291
Innehåll
1 kartong med 5 askar
EAN
4052199284101
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Sträckt längd 5 meter, styckförpackad
4 cm
Artikelnummer 9310115
1 styck med 1 binda 1 kartong med 168 styck 4049500211161 4052199284521
6 cm
Artikelnummer 9310125
1 styck med 1 binda 1 kartong med 120 styck 4049500211178 4052199284507
8 cm
Artikelnummer 9310135
1 styck med 1 binda 1 kartong med 90 styck 4049500211185 4052199284439
12 cm
Artikelnummer 9310155
1 styck med 1 binda 1 kartong med 60 styck 4049500211208 4052199284514
15 cm
Artikelnummer 9310165
1 styck med 1 binda 1 kartong med 48 styck 4049500211215 4052199284453
Sträckt längd 5 meter, förpackade i ask med 10 bindor
4 cm
Artikelnummer 9318595
1 ask med 10 bindor 1 kartong med 22 askar 4052199514246 4052199284095
6 cm
Artikelnummer 9318605
1 ask med 10 bindor 1 kartong med 16 askar 4052199514253 4052199284026
8 cm
Artikelnummer 9318615
1 ask med 10 bindor 1 kartong med 12 askar 4052199514260 4052199284033
10 cm
Artikelnummer 9318625
1 ask med 10 bindor 1 kartong med 10 askar 4052199514277 4052199284040
12 cm
Artikelnummer 9317545
1 ask med 10 bindor 1 kartong med 8 askar 4049500213561 4052199284019
15 cm
Artikelnummer 9318635
1 ask med 10 bindor 1 kartong med 6 askar 4052199514284 4052199284057
20 cm
Artikelnummer 9318655
1 ask med 10 bindor 1 kartong med 5 askar 4052199514291 4052199284101

Användning

37253
Används för kraftig kompression vid kroniska venösa ödem, bensår, tromboflebit, profylax och uppföljningsbehandling vid venösa sjukdomar, vid pre-, intra- och postoperativ trombosprofylax, för stöd/avlastning vid muskel- och ledbandsskador och som sportbandage.

Dokument

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

Multimedia