Pehazell®

Celulozni ovoj z visoko absorpcijsko kapaciteto.
  • Izdelki
  • Aplikacija
  • Multimedija

Izdelki

63647
Velika absorpcijska kapaciteta, na voljo v različnih velikostih,  rolicah in plasteh. 

Pehazell®

močno beljeno

Informacija o izdelku
Številka artikla
2727143
Vsebina
1 zavitek of 1 kg
EAN
4049500994422
Vsebina
1 škatla of 6 zavitkov
EAN
4049500994439
Informacija o izdelku
Številka artikla
2727152
Vsebina
1 zavitek of 500g
EAN
4049500204835
Vsebina
1 škatla of 10 zavitkov
EAN
4049500204842
Informacija o izdelku
Številka artikla
2730052
Vsebina
1 zavitek of 15 kg
EAN
4049500994682
Vsebina
1 škatla of 1 zavitek
EAN
4049500994682
Informacija o izdelku
Številka artikla
2730152
Vsebina
1 zavitek of 5 kg
EAN
4049500994781
Vsebina
1 škatla of 1 zavitek
EAN
4049500994781
Informacija o izdelku
Številka artikla
9144432
Vsebina
1 zavitek of 100 g
EAN
4049500800655
Vsebina
1 škatla of 20 zavitkov
EAN
4049500860154

nebeljeno

Informacija o izdelku
Številka artikla
9140132
Vsebina
1 zavitek of 5 kg
EAN
4049500949989
Vsebina
1 škatla of 1 zavitek
EAN
4049500949989
Informacija o izdelku
Številka artikla
9140232
Vsebina
1 zavitek of 15 kg
EAN
4049500307086
Vsebina
1 škatla of 1 zavitek
EAN
4049500314589
Informacija o izdelku Številka artikla Vsebina EAN
močno beljeno
Številka artikla 2727143
1 zavitek of 1 kg 1 škatla of 6 zavitkov 4049500994422 4049500994439
Številka artikla 2727152
1 zavitek of 500g 1 škatla of 10 zavitkov 4049500204835 4049500204842
Številka artikla 2730052
1 zavitek of 15 kg 1 škatla of 1 zavitek 4049500994682 4049500994682
Številka artikla 2730152
1 zavitek of 5 kg 1 škatla of 1 zavitek 4049500994781 4049500994781
Številka artikla 9144432
1 zavitek of 100 g 1 škatla of 20 zavitkov 4049500800655 4049500860154
nebeljeno
Številka artikla 9140132
1 zavitek of 5 kg 1 škatla of 1 zavitek 4049500949989 4049500949989
Številka artikla 9140232
1 zavitek of 15 kg 1 škatla of 1 zavitek 4049500307086 4049500314589

Aplikacija

4106
Močno beljeno celulozno polnilo kot absorpcijski material ali obloga pri negi pacienta.

Multimedija