Oskrba rane

HARTMANN učinkovita in inovativna rešitev za oskrbo vseh vrst ran.
Napredek pri osnovnem znanju in kompleksnost oskrbe ran, sta v zadnjih nekaj desetletjih pogojevala številne raziskave in izboljšave izdelkov za zdravljenje ran.
S kontinuiranimi vlaganji v izobraževanja in raziskave smo ustvarili edinstveno HARTMANN rešitev: medsebojno povezane izdelke za oskrbo in zdravljenje ran. Naši izdelki so poplnoma prilagojeni vrsti rane in pa tudi posameznim fazam zdravljenja ran, kar krajša čas celjenja ter omogoča večjo učinkovitost zdravljenja.
Prepričani smo, da s svojo raznovrstno in kakovostno ponudbo na področju zdravljenja ran - tako tradicionalnimi, kot z modernimi izdelki v veliki meri opravičujemo naš slogan: "HARTMANN naprej k zdravju".