Dansac Nova 2

  • Produkty
  • Dokumenty
  • Multimédiá

Produkty

90897
Veľmi obľúbená konvexná podložka určená pre zapadnuté, retrahované stómie, alebo stómie v úrovni pokožky. Sila podložky v okolí stómie je 5mm. Podložka je vyrobená z prírodného materiálu GX-hydrokoloidu.

Dansac Nova 2

90897
Veľmi obľúbená konvexná podložka určená pre zapadnuté, retrahované stómie, alebo stómie v úrovni pokožky. Sila podložky v okolí stómie je 5mm. Podložka je vyrobená z prírodného materiálu GX-hydrokoloidu.

veľkosť krúžku 36 mm

Informácie o produktoch podložka 36 mm, vystr.otvor do 28 mm
číslo výrobku
8957171
ŠÚKL kód
F76909
Obsah
1 balenie of 5 ks
EAN
5709817531091
Obsah
1 kartón of 20 balenia
EAN

veľkosť krúžku 43 mm

Informácie o produktoch podložka 43 mm, vystr.otvor do 35 mm
číslo výrobku
8957172
ŠÚKL kód
F76910
Obsah
1 balenie of 5 ks
EAN
5709817531114
Obsah
1 kartón of 20 balenia
EAN

veľkosť krúžku 55 mm

Informácie o produktoch podložka 55 mm, vystr.otvor do 47 mm
číslo výrobku
8957173
ŠÚKL kód
F76911
Obsah
1 balenie of 5 ks
EAN
5709817531138
Obsah
1 kartón of 20 balenia
EAN

veľkosť krúžku 70 mm

Informácie o produktoch podložka 70 mm, vystr.otvor do 62 mm
číslo výrobku
8957174
ŠÚKL kód
F76912
Obsah
1 balenie of 5 ks
EAN
5709817531152
Obsah
1 kartón of 20 balenia
EAN
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
veľkosť krúžku 36 mm
podložka 36 mm, vystr.otvor do 28 mm
číslo výrobku 8957171
ŠÚKL kód F76909
1 balenie of 5 ks 1 kartón of 20 balenia 5709817531091
veľkosť krúžku 43 mm
podložka 43 mm, vystr.otvor do 35 mm
číslo výrobku 8957172
ŠÚKL kód F76910
1 balenie of 5 ks 1 kartón of 20 balenia 5709817531114
veľkosť krúžku 55 mm
podložka 55 mm, vystr.otvor do 47 mm
číslo výrobku 8957173
ŠÚKL kód F76911
1 balenie of 5 ks 1 kartón of 20 balenia 5709817531138
veľkosť krúžku 70 mm
podložka 70 mm, vystr.otvor do 62 mm
číslo výrobku 8957174
ŠÚKL kód F76912
1 balenie of 5 ks 1 kartón of 20 balenia 5709817531152

Dansac Nova 2 X3

90893
Veľmi obľúbená konvexná podložka určená pre stómie v měkkých kožných záhyboch a čiastočne retrahované stómie, alebo stómie na úrovni pokožky. Extra vrstva hydrokoloidu v okolí stómie je viac ako 3mm. Podložka je vyrobená z prírodného materiálu GX-hydrokoloidu.

veľkosť krúžku 43 mm

Informácie o produktoch krúžok 43 mm, otvor 15 - 30 mm
číslo výrobku
8958440
ŠÚKL kód
F85672
Obsah
1 balenie of 5 ks
EAN
5709817541854
Obsah
1 kartón of 20 balenia
EAN
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
veľkosť krúžku 43 mm
krúžok 43 mm, otvor 15 - 30 mm
číslo výrobku 8958440
ŠÚKL kód F85672
1 balenie of 5 ks 1 kartón of 20 balenia 5709817541854

Dansac Nova 2 Convex

90892
Veľmi obľúbená konvexná podložka určená pre stómie umiestnené hlboko v kožných záhyboch, značne retrahované stómie, alebo stómie pod úrovňou pokožky. Pevný tlak zabezpečuje extra vrstva hydrokoloidu v okolí stómie, konvexita 6mm.

veľkosť krúžku 43 mm

Informácie o produktoch krúžok 43 mm, otvor 15 - 30 mm
číslo výrobku
8958442
ŠÚKL kód
F85674
Obsah
1 balenie of 5 ks
EAN
5709817541892
Obsah
1 kartón of 20 balenia
EAN

veľkosť krúžku 55 mm

Informácie o produktoch krúžok 55 mm, otvor 15 - 42 mm
číslo výrobku
8958443
ŠÚKL kód
F85675
Obsah
1 balenie of 5 ks
EAN
5709817541915
Obsah
1 kartón of 20 balenia
EAN
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
veľkosť krúžku 43 mm
krúžok 43 mm, otvor 15 - 30 mm
číslo výrobku 8958442
ŠÚKL kód F85674
1 balenie of 5 ks 1 kartón of 20 balenia 5709817541892
veľkosť krúžku 55 mm
krúžok 55 mm, otvor 15 - 42 mm
číslo výrobku 8958443
ŠÚKL kód F85675
1 balenie of 5 ks 1 kartón of 20 balenia 5709817541915

Dokumenty

ECDOC_100394588.pdf

ECDoC_MDR_DOC-02164_1.0_Dansac MDR DOC Nova 2 - 2-Piece Ostomy Skin Barrier

Multimédiá