HARTMANN Obväz hotový

  • Products
  • Application
  • Multimedia

Products

49644
  • elastické ovínadlo s integrovaným savým krytím rany
  • vyhovuje nemeckej norme:
  • DIN 13151 a v sterilnej verzi DIN 13151-K s integrovaným krytím rany s rozmermi 60x80 mm
  • DIN 13151-M s integrovaným krytím rany s rozmermi 80x100 mm
  • DIN 13151-G s integrovaným krytím rany s rozmermi 100x120 mm

HARTMANN Obväz hotový

154521
-

malý

Informácie o produktoch č. 2
číslo výrobku
7808211
ŠÚKL kód
A30339
Obsah
1 Piece of 1 ks
EAN
6971872203766
Obsah
1 kartón of 400 Pieces
EAN
76971872203765

Informácie o produktoch č.3, stredný
číslo výrobku
7808220
ŠÚKL kód
A71874
Obsah
1 Piece of 1 ks
EAN
4049500200417
Obsah
1 kartón of 400 Pieces
EAN
4052199001807
Informácie o produktoch č. 4, veľký
číslo výrobku
7808230
ŠÚKL kód
A30340
Obsah
1 Piece of 1 ks
EAN
4049500300124
Obsah
1 kartón of 360 Pieces
EAN
4052199001814

stredný

Informácie o produktoch č. 3
číslo výrobku
7808221
ŠÚKL kód
A71874
Obsah
1 Piece of 1 ks
EAN
6971872203773
Obsah
1 kartón of 400 Pieces
EAN
76971872203772

veľký

Informácie o produktoch č. 4
číslo výrobku
7808231
ŠÚKL kód
A30340
Obsah
1 Piece of 1 ks
EAN
6971872203780
Obsah
1 kartón of 360 Pieces
EAN
76971872203789
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
malý
č. 2
číslo výrobku 7808211
ŠÚKL kód A30339
1 Piece of 1 ks 1 kartón of 400 Pieces 6971872203766 76971872203765
č.3, stredný
číslo výrobku 7808220
ŠÚKL kód A71874
1 Piece of 1 ks 1 kartón of 400 Pieces 4049500200417 4052199001807
č. 4, veľký
číslo výrobku 7808230
ŠÚKL kód A30340
1 Piece of 1 ks 1 kartón of 360 Pieces 4049500300124 4052199001814
stredný
č. 3
číslo výrobku 7808221
ŠÚKL kód A71874
1 Piece of 1 ks 1 kartón of 400 Pieces 6971872203773 76971872203772
veľký
č. 4
číslo výrobku 7808231
ŠÚKL kód A30340
1 Piece of 1 ks 1 kartón of 360 Pieces 6971872203780 76971872203789

Application


Multimedia