HARTMANN Obväz hotový

 Elastické obinadlo s integrovaným savým krytím rány
  • Produkty
  • Přihláška / Žádost
  • Multimedia

Produkty

49644
  • elastické ovínadlo s integrovaným savým krytím rany
  • vyhovuje nemeckej norme:
  • DIN 13151 a v sterilnej verzi DIN 13151-K s integrovaným krytím rany s rozmermi 60x80 mm
  • DIN 13151-M s integrovaným krytím rany s rozmermi 80x100 mm
  • DIN 13151-G s integrovaným krytím rany s rozmermi 100x120 mm

HARTMANN Obväz hotový

154521
-

malý

Informácie o produktoch č. 2
číslo výrobku
7808211
ŠÚKL kód
A30339
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
6971872203766
Obsah
1 kartón á 400 kus
EAN
76971872203765

stredný

Informácie o produktoch č. 3
číslo výrobku
7808221
ŠÚKL kód
A71874
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
6971872203773
Obsah
1 kartón á 400 kus
EAN
76971872203772

veľký

Informácie o produktoch č. 4
číslo výrobku
7808231
ŠÚKL kód
A30340
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
6971872203780
Obsah
1 kartón á 360 kus
EAN
76971872203789
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
malý
č. 2
číslo výrobku 7808211
ŠÚKL kód A30339
1 ks á 1 ks 1 kartón á 400 kus 6971872203766 76971872203765
stredný
č. 3
číslo výrobku 7808221
ŠÚKL kód A71874
1 ks á 1 ks 1 kartón á 400 kus 6971872203773 76971872203772
veľký
č. 4
číslo výrobku 7808231
ŠÚKL kód A30340
1 ks á 1 ks 1 kartón á 360 kus 6971872203780 76971872203789

Přihláška / Žádost


Multimedia