Telacomp®

Tampón so zašitým RTG vláknom.
  • Produkty
  • Použitie
  • Dokumenty
  • Multimédiá

Produkty

Gázové tampóny vyrobené zo savej bavlnenej gázy vyhovujúci norme EN 14079, so založenými okrajmi a zatkaným röntgen-kontrastným vláknom Telatrast. Nesterilná verzia v papierových vreckách vhodných pre sterilizáciu. K dispozícii aj v sterilnej verzii ako súčasť tzv. modulového systému Telatrast, balené vo viacerých vrstvách s oddeliteľnou nálepkou pre dvojité počítanie na operačnom sále.

Telacomp®

Kompresy z hydrofilnej gázy, so založenými okrajmi a zatkaným Telatrast-röntgenkontrastným vláknom, v papierových sterilizovaných vrecúškach.

sterilný, 12 vrstiev, 17 vlákien

Informácie o produktoch 7,5 x 7,5 cm
číslo výrobku
4521331
ŠÚKL kód
A23363
Obsah
1 balenie of 12 x 10 ks
EAN
4052199229089
Obsah
1 kartón of 4 balenia
EAN
4052199229096

sterilný, 16 vrstiev, 17 vlákien

Informácie o produktoch 10 x 20 cm
číslo výrobku
4521542
ŠÚKL kód
A59144
Obsah
1 balenie of 12 x 10 ks
EAN
4052199230085
Obsah
1 kartón of 5 balenia
EAN
4052199230092
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
sterilný, 12 vrstiev, 17 vlákien
7,5 x 7,5 cm
číslo výrobku 4521331
ŠÚKL kód A23363
1 balenie of 12 x 10 ks 1 kartón of 4 balenia 4052199229089 4052199229096
sterilný, 16 vrstiev, 17 vlákien
10 x 20 cm
číslo výrobku 4521542
ŠÚKL kód A59144
1 balenie of 12 x 10 ks 1 kartón of 5 balenia 4052199230085 4052199230092

Telacomp® E sterilný

Kompresy z hydrofilnej gázy, so založenými okrajmi a zatkaným Telatrast-röntgenkontrastným vláknom, v papierových sterilizovaných vrecúškach.

sterilný, 12 vrstiev, 17 vlákien

Informácie o produktoch 5 x 5 cm
číslo výrobku
2320781
ŠÚKL kód
A2674A
Obsah
1 balenie of 90 x 10 ks
EAN
4052199229485
Obsah
1 kartón of 3 balenia
EAN
4052199229492
Informácie o produktoch 7,5 x 7,5 cm
číslo výrobku
2320821
ŠÚKL kód
A2676A
Obsah
1 balenie of 150 x 5 ks
EAN
4052199229645
Obsah
1 kartón of 2 balenia
EAN
4052199229652
Informácie o produktoch 7,5 x 7,5 cm
číslo výrobku
2320831
ŠÚKL kód
A2677A
Obsah
1 balenie of 90 x 10 ks
EAN
4052199229683
Obsah
1 kartón of 2 balenia
EAN
4052199229690
Informácie o produktoch 10 x 10 cm
číslo výrobku
2320881
ŠÚKL kód
A2680A
Obsah
1 balenie of 45 x 10 ks
EAN
4052199229843
Obsah
1 kartón of 2 balenia
EAN
4052199229850
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
sterilný, 12 vrstiev, 17 vlákien
5 x 5 cm
číslo výrobku 2320781
ŠÚKL kód A2674A
1 balenie of 90 x 10 ks 1 kartón of 3 balenia 4052199229485 4052199229492
7,5 x 7,5 cm
číslo výrobku 2320821
ŠÚKL kód A2676A
1 balenie of 150 x 5 ks 1 kartón of 2 balenia 4052199229645 4052199229652
7,5 x 7,5 cm
číslo výrobku 2320831
ŠÚKL kód A2677A
1 balenie of 90 x 10 ks 1 kartón of 2 balenia 4052199229683 4052199229690
10 x 10 cm
číslo výrobku 2320881
ŠÚKL kód A2680A
1 balenie of 45 x 10 ks 1 kartón of 2 balenia 4052199229843 4052199229850

Telacomp® nesterilný

Kompresy z hydrofilnej gázy, so  založenými okrajmi a zatkaným rtg. kontastným vláknom, v papierových sterilizovaných vrecúškach.

nesterilný, 8 vrstiev,17 vlákien

Informácie o produktoch 10 x 10 cm
číslo výrobku
4019255
ŠÚKL kód
A23369
Obsah
1 balenie of 100 ks
EAN
4049500306140
Obsah
1 kartón of 10 balenia
EAN
4049500913140

nesterilný, 12 vrstiev, 17 vlákien

Informácie o produktoch 7,5 x 7,5 cm
číslo výrobku
4019335
ŠÚKL kód
A23370
Obsah
1 balenie of 100 ks
EAN
4049500306164
Obsah
1 kartón of 10 balenia
EAN
4049500913157
Informácie o produktoch 10x12,5 cm
číslo výrobku
4019365
ŠÚKL kód
A23372
Obsah
1 balenie of 100 ks
EAN
4049500520102
Obsah
1 kartón of 10 balenia
EAN
4049500520119
Informácie o produktoch 10 x 20 cm
číslo výrobku
4019375
ŠÚKL kód
A23373
Obsah
1 balenie of 100 ks
EAN
4049500306195
Obsah
1 kartón of 10 balenia
EAN
4049500913188
Informácie o produktoch 10 x 10 cm
číslo výrobku
4019420
Obsah
1 kartón of 10x100 ks
EAN
4052199576794

nesterilný, 16 vrstiev,17 vlákien

Informácie o produktoch 5 x 5 cm
číslo výrobku
4019415
ŠÚKL kód
A23374
Obsah
1 balenie of 100 ks
EAN
4049500306201
Obsah
1 kartón of 30 balenia
EAN
4049500913645
Informácie o produktoch 7,5 x 7,5 cm
číslo výrobku
4019435
ŠÚKL kód
A59149
Obsah
1 balenie of 100 ks
EAN
4049500306218
Obsah
1 kartón of 10 balenia
EAN
4049500913652
Informácie o produktoch 10 x 10 cm
číslo výrobku
4019455
ŠÚKL kód
A23375
Obsah
1 balenie of 100 ks
EAN
4049500306225
Obsah
1 kartón of 10 balenia
EAN
4049500913195
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
nesterilný, 8 vrstiev,17 vlákien
10 x 10 cm
číslo výrobku 4019255
ŠÚKL kód A23369
1 balenie of 100 ks 1 kartón of 10 balenia 4049500306140 4049500913140
nesterilný, 12 vrstiev, 17 vlákien
7,5 x 7,5 cm
číslo výrobku 4019335
ŠÚKL kód A23370
1 balenie of 100 ks 1 kartón of 10 balenia 4049500306164 4049500913157
10x12,5 cm
číslo výrobku 4019365
ŠÚKL kód A23372
1 balenie of 100 ks 1 kartón of 10 balenia 4049500520102 4049500520119
10 x 20 cm
číslo výrobku 4019375
ŠÚKL kód A23373
1 balenie of 100 ks 1 kartón of 10 balenia 4049500306195 4049500913188
10 x 10 cm
číslo výrobku 4019420
1 kartón of 10x100 ks 4052199576794
nesterilný, 16 vrstiev,17 vlákien
5 x 5 cm
číslo výrobku 4019415
ŠÚKL kód A23374
1 balenie of 100 ks 1 kartón of 30 balenia 4049500306201 4049500913645
7,5 x 7,5 cm
číslo výrobku 4019435
ŠÚKL kód A59149
1 balenie of 100 ks 1 kartón of 10 balenia 4049500306218 4049500913652
10 x 10 cm
číslo výrobku 4019455
ŠÚKL kód A23375
1 balenie of 100 ks 1 kartón of 10 balenia 4049500306225 4049500913195

Použitie

Na zastavenie krvácania a ošetrenie rany, na uchopenie a uchytenie orgánov a tkanív v priebehu chirurgického zákroku.

Dokumenty

ECDOC_100005964.pdf

ECDoCS_Kingstar Xianning_Class IIa

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa; IIb; III

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa; IIb; III