Sterilux®ES

Klasický gázový kompres so založenými okrajmi
  • Produkty
  • Přihláška / Žádost
  • Multimedia

Produkty

21954
  • gázový kompres Sterilux ES sa vďaka založeným okrajom môže použiť i pri viacnásobnom rozložení bez toho, aby sa vytvárali nepríjemné rozstrapkané okraje
  • dobrá absorpcia, priedušnosť a mäkkosť výrobku
  • dodáva sa v sterilnej i nesterilnej forme

Sterilux® ES

109238
štandardne 17 vlákien, 8 vrstiev, pokiaľ nie je uvedené inak

nesterilné kompresy, 100% bavlna, 13 vlákien, 8 vrstiev

Informácie o produktoch 5 x 5 cm
číslo výrobku
4168007
Obsah
1 balenie á 100 ks
EAN
4049500206105
Obsah
1 kartón á 30 balenia
EAN
4049500452687
Informácie o produktoch 7,5 x 7,5 cm
číslo výrobku
4168027
Obsah
1 balenie á 100 ks
EAN
4049500206129
Obsah
1 kartón á 10 balenia
EAN
4049500452526
Informácie o produktoch 10 x 10 cm
číslo výrobku
4168047
Obsah
1 balenie á 100 ks
EAN
4049500206143
Obsah
1 kartón á 10 balenia
EAN
4049500452540

sterilné kompresy, 100% bavlna

Informácie o produktoch 5 x 5 cm
číslo výrobku
4185514
ŠÚKL kód
A21930
Obsah
1 balenie á 25 x 2 ks
EAN
4049500213844
Obsah
1 kartón á 60 balenia
EAN
4049500737609
Informácie o produktoch 7,5 x 7,5 cm
číslo výrobku
4185544
ŠÚKL kód
A21931
Obsah
1 balenie á 25 x 2 ks
EAN
4049500213868
Obsah
1 kartón á 36 balenia
EAN
4049500737616
Informácie o produktoch 10 x 10 cm
číslo výrobku
4185574
ŠÚKL kód
A21932
Obsah
1 balenie á 25 x 2 ks
EAN
4049500213899
Obsah
1 kartón á 24 balenia
EAN
4049500737623
Informácie o produktoch 10 x 20 cm
číslo výrobku
4185594
ŠÚKL kód
A21933
Obsah
1 balenie á 25 x 2 ks
EAN
4049500213912
Obsah
1 kartón á 15 balenia
EAN
4049500737630

nesterilné kompresy, 100% bavlna, 17 vlákien, 8 vrstiev

Informácie o produktoch 5 x 5 cm
číslo výrobku
4188004
ŠÚKL kód
A21938
Obsah
1 balenie á 100 ks
EAN
4049500206242
Obsah
1 kartón á 30 balenia
EAN
4049500452700
Informácie o produktoch 7,5 x 7,5 cm
číslo výrobku
4188027
ŠÚKL kód
A21939
Obsah
1 balenie á 100 ks
EAN
4049500206266
Obsah
1 kartón á 10 balenia
EAN
4049500452595
Informácie o produktoch 10 x 10 cm
číslo výrobku
4188044
ŠÚKL kód
A21940
Obsah
1 balenie á 100 ks
EAN
4049500206280
Obsah
1 kartón á 10 balenia
EAN
4049500452618
Informácie o produktoch 10 x 20 cm
číslo výrobku
4188054
ŠÚKL kód
A21941
Obsah
1 balenie á 100 ks
EAN
4049500206297
Obsah
1 kartón á 10 balenia
EAN
4049500685382
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
nesterilné kompresy, 100% bavlna, 13 vlákien, 8 vrstiev
5 x 5 cm
číslo výrobku 4168007
1 balenie á 100 ks 1 kartón á 30 balenia 4049500206105 4049500452687
7,5 x 7,5 cm
číslo výrobku 4168027
1 balenie á 100 ks 1 kartón á 10 balenia 4049500206129 4049500452526
10 x 10 cm
číslo výrobku 4168047
1 balenie á 100 ks 1 kartón á 10 balenia 4049500206143 4049500452540
sterilné kompresy, 100% bavlna
5 x 5 cm
číslo výrobku 4185514
ŠÚKL kód A21930
1 balenie á 25 x 2 ks 1 kartón á 60 balenia 4049500213844 4049500737609
7,5 x 7,5 cm
číslo výrobku 4185544
ŠÚKL kód A21931
1 balenie á 25 x 2 ks 1 kartón á 36 balenia 4049500213868 4049500737616
10 x 10 cm
číslo výrobku 4185574
ŠÚKL kód A21932
1 balenie á 25 x 2 ks 1 kartón á 24 balenia 4049500213899 4049500737623
10 x 20 cm
číslo výrobku 4185594
ŠÚKL kód A21933
1 balenie á 25 x 2 ks 1 kartón á 15 balenia 4049500213912 4049500737630
nesterilné kompresy, 100% bavlna, 17 vlákien, 8 vrstiev
5 x 5 cm
číslo výrobku 4188004
ŠÚKL kód A21938
1 balenie á 100 ks 1 kartón á 30 balenia 4049500206242 4049500452700
7,5 x 7,5 cm
číslo výrobku 4188027
ŠÚKL kód A21939
1 balenie á 100 ks 1 kartón á 10 balenia 4049500206266 4049500452595
10 x 10 cm
číslo výrobku 4188044
ŠÚKL kód A21940
1 balenie á 100 ks 1 kartón á 10 balenia 4049500206280 4049500452618
10 x 20 cm
číslo výrobku 4188054
ŠÚKL kód A21941
1 balenie á 100 ks 1 kartón á 10 balenia 4049500206297 4049500685382

Přihláška / Žádost

29899
  • Sterilux ES sa používa na všestranné ošetrenie rán – najmä pri prvom ošetrení znečistených, infikovaných a silno secernujúcich rán
  • vo forme tampónu sa využíva pri malých operačných zákrokoch v ambulancii i v nemocnici

Multimedia