Ideal® Neo

Trvalo elastické ovínadlo s krátkym ťahom na liečbu ochorení žilového systému
  • Produkty
  • Přihláška / Žádost
  • Multimedia

Produkty

95431
  • Ideal má nízku ťažnosť (80 %), ktorá vytvára nízky pokojový a vysoký pracovný tlak
  • Dodáva sa v piatich rôznych veľkostiach

Ideal® Neo

95431
Dodáva sa v piatich rôznych veľkostiach.

Ideal Neo

Informácie o produktoch 6 cm x 5 m
číslo výrobku
9310010
ŠÚKL kód
A95322
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
4052199252322
Obsah
1 kartón á 270 kus
EAN
4052199252346
Informácie o produktoch 8 cm x 5 m
číslo výrobku
9310020
ŠÚKL kód
A95323
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
4052199252353
Obsah
1 kartón á 200 kus
EAN
4052199252377
Informácie o produktoch 10 cm x 5 m
číslo výrobku
9310030
ŠÚKL kód
A95324
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
4052199252384
Obsah
1 kartón á 170 kus
EAN
4052199252407
Informácie o produktoch 12 cm x 5 m
číslo výrobku
9310040
ŠÚKL kód
A95325
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
4052199252414
Obsah
1 kartón á 130 kus
EAN
4052199252438
Informácie o produktoch 14 cm x 5 m
číslo výrobku
9310050
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
4052199252445
Obsah
1 kartón á 120 kus
EAN
4052199252469
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
Ideal Neo
6 cm x 5 m
číslo výrobku 9310010
ŠÚKL kód A95322
1 ks á 1 ks 1 kartón á 270 kus 4052199252322 4052199252346
8 cm x 5 m
číslo výrobku 9310020
ŠÚKL kód A95323
1 ks á 1 ks 1 kartón á 200 kus 4052199252353 4052199252377
10 cm x 5 m
číslo výrobku 9310030
ŠÚKL kód A95324
1 ks á 1 ks 1 kartón á 170 kus 4052199252384 4052199252407
12 cm x 5 m
číslo výrobku 9310040
ŠÚKL kód A95325
1 ks á 1 ks 1 kartón á 130 kus 4052199252414 4052199252438
14 cm x 5 m
číslo výrobku 9310050
1 ks á 1 ks 1 kartón á 120 kus 4052199252445 4052199252469

Přihláška / Žádost

95430
Elastické ovínadlo Ideal je určené predovšetkým na ošetrovanie akútnych a chronických ochorení žilového a lymfatického systému mobilných i imobilných pacientov. Ovínadlo je vhodné na zahájenie i na pokračovanie liečby a možno ho prikladať až do úplného ústupu opuchu, prípadne vyhojenia vredu.

Multimedia