Detské plienkové nohavičky

  • Produkty

Produkty

-

BabyBaby standard

Informácie o produktoch Mini 3-6 kg
číslo výrobku
8951955
Obsah
1 balenie of 62 ks
EAN
8588006780871
Obsah
1 kartón of 3 balenia
EAN
18588006780915
Informácie o produktoch Midi 4-9 kg
číslo výrobku
8951956
Obsah
1 balenie of 56 ks
EAN
8588006780888
Obsah
1 kartón of 3 balenia
EAN
18588006780922
Informácie o produktoch Maxi 7-18 kg
číslo výrobku
8951957
Obsah
1 balenie of 50 ks
EAN
8588006780895
Obsah
1 kartón of 3 balenia
EAN
18588006780939
Informácie o produktoch Junior 12-25 kg
číslo výrobku
8951958
Obsah
1 balenie of 44 ks
EAN
8588006780901
Obsah
1 kartón of 2 balenia
EAN
8588000017010
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
Mini 3-6 kg
číslo výrobku 8951955
1 balenie of 62 ks 1 kartón of 3 balenia 8588006780871 18588006780915
Midi 4-9 kg
číslo výrobku 8951956
1 balenie of 56 ks 1 kartón of 3 balenia 8588006780888 18588006780922
Maxi 7-18 kg
číslo výrobku 8951957
1 balenie of 50 ks 1 kartón of 3 balenia 8588006780895 18588006780939
Junior 12-25 kg
číslo výrobku 8951958
1 balenie of 44 ks 1 kartón of 2 balenia 8588006780901 8588000017010

Fixies

Informácie o produktoch
číslo výrobku
9130343
ŠÚKL kód
B35717
Obsah
1 balenie of 48 ks
EAN
3144030902235
Obsah
1 kartón of 3 balenia
EAN
3144031902036
Informácie o produktoch
číslo výrobku
9130345
ŠÚKL kód
B35719
Obsah
1 balenie of 40 ks
EAN
3144030902259
Obsah
1 kartón of 3 balenia
EAN
3144031902050
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
číslo výrobku 9130343
ŠÚKL kód B35717
1 balenie of 48 ks 1 kartón of 3 balenia 3144030902235 3144031902036
číslo výrobku 9130345
ŠÚKL kód B35719
1 balenie of 40 ks 1 kartón of 3 balenia 3144030902259 3144031902050