Bacillol® 30 Tissues

Dezinfekčné utierky s rýchlym účinkom na citlivé povrchy v pohodlnom a praktickom balení. 

  • Produkty
  • Použitie
  • Dokumenty
  • Multimédiá

Produkty

47068
  • mäkké PET utierky napustené prípravkom Bacillol 30 Foam
  • široká materiálová kompatibilita pre väčšinu citlivých povrchov
  • výborná zmáčacia schopnosť utierky, rýchla účinnosť
  • špeciálne vhodné na dezinfekciu monitorov, displejov, klávesníc atď.
  • bez obsahu aldehydov, farbív a parfumácie

Pozor. Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

 


Bacillol® 30 Tissues

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.


v uzatváracom obale

Informácie o produktoch 80 obrúskov
číslo výrobku
9813123
Obsah
1 Piece of 80 ks
EAN
4031678061945
Obsah
1 kartón of 6 Pieces
EAN
4031678061952

v sáčku

Informácie o produktoch 80 utierky
číslo výrobku
9814033
Obsah
1 Piece of 80 ks
EAN
4031678066414
Obsah
1 kartón of 6 Pieces
EAN
4031678066636
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
v uzatváracom obale
80 obrúskov
číslo výrobku 9813123
1 Piece of 80 ks 1 kartón of 6 Pieces 4031678061945 4031678061952
v sáčku
80 utierky
číslo výrobku 9814033
1 Piece of 80 ks 1 kartón of 6 Pieces 4031678066414 4031678066636

Použitie

12548
Jemné dezinfekčné utierky pre rýchlu dezinfekciu citlivých povrchov. Balené vo výdejnikovom balení.

Dokumenty

ECDOC_100476826.pdf

DoC_MDR_Bacillol Tissues

ECDOC_100476829.pdf

DoC_MDR_Bacillol AF Tissues

Multimédiá