Školenie Visirub

Derma LiteCheck® Box ponúka úplne nový a jednoduchý spôsob ako robiť fluorescenčné testy pomocou UV svetla.
  • Produkty
  • Přihláška / Žádost
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

88361
  • Možno ho ľahko rozložiť a vytvoriť UV light box.
  • Rýchle a jednoduché nastavenie

Nácvik hygienickej dezinfekcie rúk

Možno ho ľahko rozložiť a vytvoriť UV light box; rýchle a jednoduché nastavenie

* dodáváme iba na objednávku

Informácie o produktoch Dermalux Checkbox
číslo výrobku
8957674
Obsah
1 ks á 1 ks*
EAN

 * dodáváme iba na objednávku

Informácie o produktoch kamera na Dermalux Checkbox
číslo výrobku
8958344
Obsah
1 ks á 1 ks*
EAN

Informácie o produktoch 10 ml tuba
číslo výrobku
9805291
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
4031678044214
Obsah
1 kartón á 20 kus
EAN
4031678044221

* dodávame iba na objednávku

Informácie o produktoch Derma LiteCheck box
číslo výrobku
9805332
Obsah
1 ks á 1 ks*
EAN
4031678043934
Obsah
1 kartón á 1 ks
EAN
4031678044726
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
* dodáváme iba na objednávku
Dermalux Checkbox
číslo výrobku 8957674
1 ks á 1 ks*
 * dodáváme iba na objednávku
kamera na Dermalux Checkbox
číslo výrobku 8958344
1 ks á 1 ks*
10 ml tuba
číslo výrobku 9805291
1 ks á 1 ks 1 kartón á 20 kus 4031678044214 4031678044221
* dodávame iba na objednávku
Derma LiteCheck box
číslo výrobku 9805332
1 ks á 1 ks* 1 kartón á 1 ks 4031678043934 4031678044726

Přihláška / Žádost

88361
Spoločne s fluorescenčnou testovacou emulziou Visirub ®, prestavuje Derma LiteCheck ® Box účinný nástroj pre kontrolu a sledovanie správnej techniky dezinfekcia rúk.

Dokumenty

TDS_100195133.pdf

FT_Visirub y Derma LiteCheck Box

Multimedia