bg-country-switch

Operis:
Riešenie pre riadenie
operačnej prevádzky

Plánovanie operácií, sledovanie vyťaženosti jednotlivých sál i personálu, kontrola zásob materiálu, udržanie prehľadu v rozsiahlej dokumentácii. Aby operačná prevádzka prebiehala čo najefektívnejšie a mali ste ju úplne pod kontrolou, je dobre prehľadne monitorovať všetky dostupné dáta. Na to je tu implementačný nástroj Operis.

Implementačný nástroj OPERIS - Spôsob, ako riadiť operačnú prevádzku jednoducho a online

Vyvinuli sme moderné softwarové riešenie na riadenie operačnej prevádzky. Volá sa Operis.

• Poskytuje prehľadné reporty o chode operačnej prevádzky
• Pomáha plánovať operačnú prevádzku od objednávania pacientov cez predoperačnú prípravu až po záverečné vyhodnotenie nákladov na pacienta
• Podporuje riadenie produkcie v reálnom čase
• Sleduje náklady a výnosy na jednotlivé operácie
• Poskytuje online prehľad prevádzky operačných sál, tzv. dispečing
• Znižuje náklady na papierovú dokumentáciu

Vyhodnotenia všetkých sledovaných parametrov sú jedným z prínosov systému OPERIS - softvérového riešenia pre riadenie prevádzky cenrálnych operačných sál od HARTMANN.

• Zjednodušenie organizácie práce
• Optimalizáciu prevádzky sál
• Zníženie nákladov na operačnú prevádzku
• Spokojnejší personál
• Aktuálny monitoring operatívy a vyťaženosti operačných sál v reálnom čase

Zistite viac oriadení operačnej prevádzky so systémom OPERIS.