Zoznam podporených osôb

Zoznam podporených žiadateľov z prvej grantovej výzvy zverejníme 25. 6. 2021

Podporený žiadateľČiastka

Aktuálne výzvy:

Aktuálne zverejnil Nadačný fond HARTMANN I. grantovú výzvu Staň sa opatrovateľom/opatrovateľkou, v ktorej prerozdelí až 9 100 eur žiadateľom, ktorí sa rozhodnú vykonávať povolanie opatrovateľa a potrebujú absolvovať akreditovaný kurz opatrovania. Chceme pomôcť tým, ktorí majú záujem stať sa opatrovateľkou/opatrovateľom v niektorom zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku, ale ich finančné možnosti im nedovoľujú absolvovať rekvalifikačný kurz.
V prvom kole programu podporíme žiadateľky a žiadateľov z okresov Bratislava, Trenčín, Prešov.