Podporené organizácie

2019

Asociácia na ochranu práv pacientov SR
aopp.sk

Zväz diabetikov a edukátorov Slovenska
zdaes.sk

SLOVENSKÝ PACIENT
slovenskypacient.sk

Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb
apssvsr.sk

2020

Nadácia Centra pre filantropiu
cpf.sk

Asociácia na ochranu práv pacientov SR
aopp.sk

InkoFórum
inkoforum.sk

Komora Opatrovateliek Slovenska
komoraopatrovateliek.sk