bg-country-switch

Vzdelávací program

Zdieľame naše know-how s profesionálmi
v zdravotníctve.

Chcete vedieť, ako možno vďaka správnym dezinfekčným postupom a produktom znížiť rizika infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou až o tretinu? Chcete poznať tie najefektívnejšie metódy, ktoré ochránia pacientov i zdravotnícky personál pred infekciami?

Zvyšovaniu efektivity dezinfekcie sa venujeme už desiatky rokov a naše poznatky neustále posúvame ďalej. Zúčastnite sa i vy nášho vzdelávacieho programu pre pracovníkov v zdravotníctve.

Odborné semináre

Absolvovanie našich odborných seminárov je ohodnotené kreditnými bodmi systému celoživotného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve.

1) Starostlivosť o ruky základom úspešnej hygieny rúk (seminár)
Zdravá pokožka na rukách je dôležitá ako pre vlastnú pohodu zdravotníka, tak i pre bezpečnosť pacienta. Pretože iba zdravú pokožku možno úspešne dezinfikovať. Cieľom seminára je preto poradiť zdravotníkom, ako sa správne starať o svoje ruky v náročných podmienkach zdravotníckej prevádzky.

2) Zvyšujeme compliance hygieny rúk (seminár)
Compliance hygieny rúk znamená vykonanie hygieny rukou v správnom okamžiku, správnym spôsobom a správnou metódou. Zvyšovaniu compliance však braní rad prekážok. Aké to sú a ako ich odstraňovať, to sa dozvedia účastníci tohto seminára.

3) Chránime ruky, ktoré pomáhajú (seminár)
Seminár, na ktorom účastníci získajú kľúčové informácie o hygiene rúk a ich základných zložkách, teda o hygienickej dezinfekcii rúk, starostlivosti o ruky, umývaní rúk a používaní rukavíc.

4) Ruky – najdôležitejší nástroj zdravotníka (konferencia)
Ruky sú skvelým a nenahraditeľným nástrojom každého lekára či sestry. Zároveň však môžu pôsobiť ako prenášači patogénov nebezpeční ako pre pacientov, tak i pre zdravotníka samotného. Obsahom seminára sú najnovšie vedecké poznatky o prenose patogénov, prevencii infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou a hygiene rúk.

Výukové videa

Hygienická dezinfekcia rúk

Hygienická dezinfekcia rúk

Preview image YouTube videos

Chirurgická dezinfekcia rúk

Chirurgická dezinfekcia rúk

Preview image YouTube videos

Dermatologické aspekty hygieny rúk

Dermatologické aspekty hygieny rúk

Preview image YouTube videos